Kål

Kunskapsdagarna

19-21 september

Välkommen på årets inspirerande MAT-konferens

Ett hållbart livsmedelssystem försörjer oss med mat, arbetstillfällen, är robust och skapar livskvalitet. Hur ska vi möta de utmaningar och samtidigt ta tillvara på de möjligheter som följer omställningen till ett hållbart matsystem? Välkommen som aktiv deltagare till årets kunskapsdagar på MAT.

Tema för seminarierna är hur vi på en regional, kommunal och lokal nivå kan öka förståelsen kring komplexiteten i matsystemet. Vi behöver accelerera vårt arbete med omställningen i att säkra hållbar livsmedelsförsörjning, beredskap och nutrition för hälsa, miljö och klimat – nu och för framtida generationer.

Kunskapsdagarna 19–20 september riktar sig till dig som jobbar inom:

  • Kommunal, regional och statlig verksamhet
  • Företagare
  • Intresseorganisationer
  • Politiker och beslutsfattare
  • Övriga tjänstepersoner som vill lära sig mer om området

Lördagen den 21 september öppnar seminarieprogrammet upp för allmänheten.

Mer information om föreläsningarna finns i flikarna nedan.

 

ANMÄLAN

När du anmäler dig gör du det till alla föreläsningar inom varje programpunkt. Deltagandet är kostnadsfritt men det är viktigt att anmäla sig då antalet platser är begränsat. Observera att digitalt deltagande inte är möjligt. 

ÖVRIGT

Vi reserverar oss för förändringar i program och byte av lokal.

Vildsvinsdag 18 september

I anslutning till Kunskapsdagarna arrangerar Länsstyrelsen Kronoberg en Vildsvinsdag. Syftet med träffen är kunskapsdelning, mer vildsvinskött på bordet och färre skador orsakade av vildsvin. Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Kronobergs sida.

Visa program efter datum

19 september (2 ST)

Livsmedelsberedskap för en ny tid – Mat till alla, nära och tillsammans

Atriumsalen, Utvandrarnas hus i Växjö, torsdag 19/9, kl 9.00-16.30

Så höjer vi lokala och regionala Livsmedelsberedskapen i Kronoberg! Inspireras av föreläsningar och strategisk framsyns- och actionworkshop i försörjningstrygghet.

Måltider och måltidsmiljöer för barn och elever med NPF

Galaxen, Växjö Stadsbibliotek, torsdag 19/9, kl 12.30-16.30

Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, trivsel och lärande. Ta del av föreläsningar som ger dig både kunskap och inspiration till att utveckla skolmåltiderna på din arbetsplats.

20 september (2 ST)

Mindre matsvinn och undernäring inom äldreomsorgens särskilda boenden

Galaxen, Växjö Stadsbibliotek, fredag 20/9, kl 9.00-13.00

Få kunskap och inspiration till hur du på olika sätt kan arbeta med minskad undernäring och matsvinn i äldreomsorgens särskilda boenden.

Maten som samhällsbyggare

Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö fredag 20/9, kl 9.00-15.00

Möjligheterna för ett samskapande av ett lokalt och hållbart matsystem som gynnar människornas hälsa och platsen där de bor. Inspirerande föreläsningar och utforskande framsynsworkshop.

21 september (1 ST)

Odla där du bor – En föreläsning om självhushållning & permakultur

Konserthuset i Växjö, lördag 21/9, kl 9.30-11.30

Lyssna till Ylvali från Groblad’s Permakultur, som byggt upp en permakulturgård med smarta lösningar. Hur kan du skapa odlingsmöjligheter där du bor? Och hur kan du använda och inspireras av naturen för att skapa små hållbara lösningar?

Nyhetsbrev

Få våra senaste nyheter direkt i din inkorg
Arrangörer