Kunskapsdagarna

Föredrag och workshops 9-10 sept

Kom och ta del av en hel kunskapsbuffé

Den 9-10 september är du välkommen till Växjö Konserthus för att ta del av uppskattade och kunniga talare från hela Sverige inom allt från offentliga måltider, hållbarhet, krisberedskap, folkhälsa, mathantverk och lantbruk.

Anmäl dig till de seminarier du önskar delta i. Deltagandet är helt kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Observera att programmet kan ändras, så håll utkik!

Visa program efter datum

Fredag 9/9 (32 ST)

Växjödeklarationen

Cirkulär innovation

Växjö Konserthus 9.00

Ett kreativt samtal om vikten av goda relationer och samarbeten som leder till nya och innovativa affärsmöjligheter med fokus på hållbarhet.

Föredragshållare: Frida Nilsson

SSAM

Vi slänger för mycket mat!

Hållbar mat | Växjö Konserthus 9.00

I Sverige kastas stora mängder mat varje år, den största mängden sker i hushållen. 28% av hushållens matavfall uppskattas vara onödigt, det vill säga matsvinn. Varför är det så och hur kan vi förändra detta?

DRF Dietisternas Riksförbund

Vilka förutsättningar finns för hälsofrämjande måltider på sjukhus

Hållbar mat | Växjö Konserthus 9.00

Flera föreläsningar/workshops från bland annat sjukhusarkitekt, och vårdpersonal samt anhörigsperspektivet om vilka möjligheter/ hinder det finns att använda sjukhusmåltiden i ett hälsofrämjande syfte.

Föredragshållare: Jonathan Lindström, Ulla-Stina Hvarfvén- Schelin - Liljewall Arkitekter Anna Lindelöw Mannheimer m.fl.

Växjö Kommun

Tillsammans formar vi de goda måltiderna i äldreomsorgen

Mat & Seniorer | Växjö Konserthus 9.00

Genom samverkan och ett gott teamarbete mellan olika professioner i Växjö kommun har måltiderna på det särskilda boendet Kinnevaldsgården i Vederslöv kommit att utgöra en viktig del av navet i verksamheten. Mat, måltider och nutrition utgör en central del i arbetet för en god och nära vård och omsorg.

Föredragshållare: Cecilia Svanberg och Sofia Herbertsson

Kost och Näring fokusgrupp hållbarhet

Minskad klimatpåverkan i den offentliga måltiden, praktiska exempel och dialog

Hållbar mat | Växjö Konserthus 9.00

Representanter från Kost&Närings fokusgrupp Hållbarhet berättar om sina egna erfarenheter av att jobba med att sänka klimatpåverkan från den offentliga måltiden i två väldigt olika kommuner. Det kommer bjudas på praktiska exempel på både framgångar och motgångar och en dialog kring vilka svårigheter eller möjligheter andra kommuner upplever.

Föredragshållare: Ida Henriksson och Elin Rigo

MAT tanken/Jordbruksverket

Kraften i offentliga måltider

Offentliga måltider | Växjö Konserthus 10.00

Det händer många spännande saker i höst! På detta seminarium berättar vi mer om vad MATtanken gör inom: Ett nytt recept för skolmåltider, beredskapsfrågan, statistikinsamlingsprojektet Silo, Offentliga måltidens dag, främjandet av vildsvinskött i offentliga kök, med mera. Under seminariet blir det också ett kortare Studio MATtanken, live från scenen. MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte bidrar till hållbara offentliga måltider. Läs mer på www.mattanken.se

Föredragshållare: Anna Lundstedt och Anna Kim-Andersson

DRF Dietisternas Riksförbund

Hälsofrämjande måltider på sjukhus del 2 - efterföljande samtal

Hållbar mat | Växjö Konserthus 10.00

Efterföljande workshop efter seminariet där vi diskuterar möjligheterna för att kunna erbjuda hälsofrämjande måltider på din arbetsplats/avdelning. Vad har du för förutsättningar? Vilka förutsättningar skulle du vilja se?

Föredragshållare: Naman Limani, Anna Wahl och Anna Lindelöw Mannheimer

SSAM

Vi slänger för mycket mat!

Hållbar mat | Växjö Konserthus 10.00

I Sverige kastas stora mängder mat varje år, den största mängden sker i hushållen. 28% av hushållens matavfall uppskattas vara onödigt, det vill säga matsvinn. Varför är det så och hur kan vi förändra detta? Detta är del två av föreläsningen.

Hushållningssällskapet

MatFröjd – med fokus på lockande mellanmål för äldre

Mat & Seniorer | Växjö Konserthus 10.00

Små lockande och kraftfulla mellanmål som är lätta att äta och dricka kan ge den extra energi och näring som många äldre så väl behöver. Inte minst vid sjukdom eller om aptiten sjunker. Då kan små munsbitar på sängkanten, god fika, mellanmål, aptitretare eller en svalkande törstsläckare vara precis det som behövs.

Föredragshållare: Cecilia Sassa Corin

Surdegar, kulturspannmål och planetens hälsa -workshop med Sébastien Boudet

Konserthuset 10.00-10.45

En workshop som tar dig till världens bästa bröd, ditt bröd! Du som alltid velat baka ditt eget surdegsbröd men känt dig osäkert på hur det går till. Eller tycker du att all kunskap om surdeg som finns där ute på nätet bara gör dig förvirrad. Är du mån om din och planetens hälsa och samtidigt vill känna den otroliga stoltheten av att ställa, på ditt bord hemma, den finaste kärleksförklaringen som finns, nämligen ett nybakat surdegsbröd! Då ska du anmäla dig till Sébastiens workshop.

Obs! Begränsat antal platser

Hofs lifs

EXPERIMENT 2000 m2

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus 11.00

Experiment 2000m2 är ett pedagogiskt och transformativt koncept för att undersöka hur vi kan odla och äta för att maten ska räcka till alla - både idag och i framtiden. Idén kommer från Hofs Lifs samarbete med forskare, kockar och odlare på Skillebyholm och Rosendals Trädgård i Stockholm. 2000m2 är ungefär den åkeryta som finns för var och ens matförsörjning per år. Ambitionen är att producera all mat till en person under ett år på 2000m2 – och att göra det hälsosamt, gott, vackert och hållbart.

Föredragshållare: Leah Ireland och Daniel Ekman

Livsmedelsakademin, Hestia Agora

Noll undernäring hos äldre genom systemförändring

Mat & Seniorer | Växjö Konserthus 11.00

Undernäring drabbar alltför många äldre, med personligt lidande och stora samhällskostnader som följd.Undernäring hos äldre kan ha flera olika orsaker som sjukdom, ofrivillig ensamhet, tugg- och sväljsvårigheter, bristande aptit, psykisk ohälsa, bristande tillgång till näringsrik och god mat eller okunskap om kroppens förändrades behov av näring då vi blir äldre.

Föredragshållare: Per Simonsson

Ulrica Johansson

Hållbar Nordisk mat redan när vi lär oss att äta - att starta tidigt med hälsosamma matvanor

Hållbar mat | Växjö Konserthus 11.00

Växtbaserad mat som frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, baljväxter, nötter och fullkorn är mat vi äter alldeles för lite av världen över både bland barn och vuxna, men som har en stor skyddande effekt mot flera välfärdssjukdomar, vissa cancerformer och för tidig död. Hälsosamma matvanor går oftast hand i hand med planetens hälsa och vi står inför stora utmaningar att uppnå klimatmål och hållbara matval i framtiden där växtbaserad mat behöver få större utrymme på tallriken.

Föredragshållare: Ulrica Johansson

Generation Waste

Därför behöver vi ta tillvara vårt matsvinn och så här lyckas vi

Hållbar mat | Växjö Konserthus 11.00

Vi hjälper restauranger, hotell och offentliga kök att minska sitt matsvinn genom beteendeförändring - för ökad lönsamhet och en hållbar framtid. Vi bjuder på svinnsmarta tips för restaurangverksamheter och privatpersoner och berättar om hur vi tillsamman kan nå mål 12 i Agenda 2030 - halvera matsvinnet i alla led!

Föredragshållare: Lina Andersson Fasth & Daniel Oddhammar

Refarm Linné

Lärdomar från arbetet med att främja mer vildsvinskött i offentliga kök

Offentliga måltider | Växjö Konserthus 11.00

I vårt land pågår ett brett arbete för att mer svenskt vildsvinskött ska nå konsumenterna. I detta sammanhang gör ett antal aktörer såsom Refarm Linné och MATtanken ett antal riktade insatser för att främja mer vildsvinskött i de offentliga köken. Hur har det gått i arbetet? Vad finns det för utmaningar? Möjligheter? Vad finns det för goda exempel? Vi får även information från Länsstyrelsen Kalmar läns vildsvinsprojekt ”Vildsvinskött – en klimatsmart råvara”.

Föredragshållare: Jens Vikingsson och Anna Kim-Andersson

Sébastien Boudet

Surdegar, kulturspannmål och planetens hälsa -med Sébastien Boudet

Konserthuset Christina Nilsson Salen 12.00

Ett föredrag som tar dig till världens bästa bröd, ditt bröd! Du som alltid velat baka ditt eget surdegsbröd men känt dig osäkert på hur det går till. Eller tycker du att all kunskap om surdeg som finns där ute på nätet bara gör dig förvirrad. Är du mån om din och planetens hälsa och samtidigt vill känna den otroliga stoltheten av att ställa, på ditt bord hemma, den finaste kärleksförklaringen som finns, nämligen ett nybakat surdegsbröd! Då ska du anmäla dig till Sébastiens föredrag.

Föredragshållare: Sébastien Boudet

Linnéuniversitetet

Slottsmiddag 2050 - en tidsmaskin

Växjö Konserthus | Karl Birger Blomdal 13.00

Hur kan en festlig men ändå hållbar middag se ut år 2050? Johan Höglunds forskningsprojekt Framtida bilder av mat undersöker hur författare och filmmakare från olika delar av världen föreställer sig att vi kommer att äta i framtiden. Hur tänker de sig att mat kommer att se ut omställningen till hållbara matsystem lyckas? Och vad kommer vi att äta om den misslyckas? Slottsmiddag 2050 är ett seminarium som handlar om framtida matvisioner, men också om möjligheten att redan nu, med hjälp av Teleborgs slott, resa i tiden till 2050 och pröva morgondagens matkultur.

Föredragshållare: Johan Höglund

Socialstyrelsen och Senior Alert

Ett näringsrikt samarbete

Mat & Seniorer | Växjö Konserthus | Sal Ateljén 13.00

Ett gott näringstillstånd är nödvändigt för god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt. En förutsättning för en framgångsrik nutritionsvårdprocess i hälso- och sjukvård och omsorg är samverkan där alla professioner bidrar med kunskap inom sitt ansvarsområde.

Föredragshållare: Lena Martin och Josephine Garpsäter

Wexnet

IoT inom matindustri och jordbruk

Hållbar mat | Växjö Konserthus | Speglarnas Sal 13.00

Internetrevolutionen handlar inte längre om laptops, smarta telefoner och surfplattor. IoT, Internet of Things ger möjligheter att kvalitetssäkra, effektivisera och utveckla matindustrin och jordbruket.

Föredragshållare: Per Gustavsson

Växjö Kommun

Halverat matsvinn till 2025 – en självklarhet!

Offentliga måltider | Växjö Konserthus | Sal Aniara 13.00

Mat ska hamna i magen och inte bli matsvinn. Växjö kommuns måltidsorganisation berättar hur de jobbar mot målet att halvera sitt matsvinn till 2025 som en del av framtidens hållbara offentliga måltider. Växjö kommun är en mångkampare på hållbarhetsområdet. På seminariet kommer de också berätta hur de främjar och tar ansvar för Sveriges livsmedelsstrategi.

Föredragshållare: Anneli Ekstedt och Anita Medin

Isterbandsgillet

Det statuslösa isterbandets framtid

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus 13.00

Denna fantastiska korv, vår syrlige särling, vår räddare från svält, vår lättrökte och lite torkade vän, förtjänar all hyllning den kan få. I tider när den ena korven överglänser den andra i form av exotiska kryddningar och andra ingredienser står isterbandet för den klassiska husmanskosten, en konstant i måltidshistorien. Men vad är egentligen ett isterband, var går gränsen geografiskt och innehållsmässigt? Vad har den för släktskap?

Föredragshållare: Jonny Lindroos

ÄTUPP

ÄTUP – För starkare seniorer och minskad undernäring

Mat & Seniorer | Växjö Konserthus | Sal Ateljén 14.00

Janina Blomberg och Marie-Louise Ankersson, grundare av företaget ÄTUP, presenterar de digitala kunskapslyften och resultat från fyra kommuners ÄTUP-certifiering samt parallella utveckling kring måltider på äldreboenden och inom hemtjänst.

Föredragshållare: Janina Blomberg och Marie-Louise Ankersson

Refarm Linné

På väg mot minst en fiskodling i varje kommun

Växjö Konserthus | Sal Skattkammaren 14.00

Mer än 90% av den odlade fisken vi äter är importerad. Det är galet när konsumenter vill ha lokal mat från hållbara system. Faktum är att varje kommun kan odla sin egen fisk och därmed skapa jobb, rädda hav och minska klimatpåverkan. Pond Fish and Greens utvecklar nya system för landbaserad fiskodling tillsammans med bland annat Chalmers, SLU och Refarm.

Föredragshållare: Niklas Wennberg

Refarm Linné

Naturlycka - ängar och pollinerande insekter

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal Karl Birger Blomdal 14.00

Seminariet handlar om ängar, pollinerande insekter och vad vi människor kan göra för att hjälpa våra pollinerande insekter. Under senaste femtio åren har jordens biologiska mångfald blivit allt mer tillbakapressade. Det gäller också våra livsviktiga pollinerande insekter som förser oss med mat, frukt, bär och vackra blommor. Vi får höra om pollination, vilka våra viktiga pollinerande insekter är och hur vi människor kan göra för att förse våra pollinatörer med bostad och föda!

Föredragshållare: Ola Jennersten, WWF

Livsmedelsverket, Länsstyrelsen Kronoberg

Kost vid höjd beredskap

Krisberedskap | Växjö Konserthus | Sal Aniara 14.00

Livsmedelsverket har fått i uppdrag att utreda vilken kost som tillgodoser näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap. Terese Frisell, Livsmedelsverket, berättar om hur befolkningens energi- och näringsbehov ska kunna mötas utifrån olika scenarier vid begränsad tillgång på livsmedel. Livsmedelsverkets krishandbok till offentlig måltidsverksamhet behandlas också under seminariet.

Föredragshållare: Terese Frisell och Max Hector

Växjö Kommun

Dynamiskt inköpssystem, DIS

Offentliga måltider | Växjö Konserthus | Speglarnas Sal 14.00

Växjö kommun förenklar för leverantörer som vill leverera livsmedel till kommunens olika verksamheter genom ett dynamiskt inköpssystem. Syftet är att förenkla för småskaliga producenter och mindre leverantörer att kunna lämna anbud och leverera till Växjö kommun och övriga kommuner i Kronobergs län. Ett dynamiskt inköpssystem är en enklare form av upphandling där det är möjligt för dig som leverantör att komma in med en ansökan under hela systemets giltighetstid, och där du inte är bunden att leverera fasta volymer.

Föredragshållare: Tina Storbjörk, Marita Johanneson och Anneli Ekstedt

Växjö Kommun

Livsmedelskontroll – så funkar det

Växjö Konserthus 14.00

En genomgång för dig som går i tankarna på att starta livsmedelsföretag. Vad gäller kring registrerings av verksamhet, vad kostar det och hur går en kontroll till.

Sanna Lindberg

Så blev Sverige ett ölland igen -föreläsning med Sanna Lindberg

Restaurang | Växjö Konserthus | Sal Skattkammaren 15.00

Med nära 500 aktiva bryggerier är Sverige ett av världens mest bryggeritäta länder (sett till antalet invånare). Men så har det inte alltid varit. Backar vi bandet 25-30 år fanns knappt ett tiotal bryggerier som alla bryggde i princip samma ljusa lageröl. Vad var det egentligen som hände? Sanna Lindberg berättar historien och guidar oss igenom dagens starkaste trender.

Föredragshållare: Sanna Lindberg

Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen i Kronoberg

Kommunal livsmedelsberedskap -hur ser den ut?

Krisberedskap | Växjö Konserthus | Sal Aniara 15.00

Landsbygdsutvecklare Sofia Alriksson från Hushållningssällskapet i Jönköping presenterar en ny kalkyltjänst kopplad till kommuners försörjningsbalans. Vi får ta del av hur tjänsten kan hjälpa kommuner att höja sin beredskapsnivå. Anders Hermansson från LRF Sydost beskriver primärproducenternas utmaningar med att producera livsmedel i osäkra tider. .

Föredragshållare: Sofia Alriksson med flera

Ekomatcentrum

Hållbar målsamverkan

Offentliga måltider | Växjö Konserthus | Speglarnas Sal 15.00

Ekomatcentrum har gjort analyser över ekoutvecklingen i offentlig sektor och sett att målkonflikterna ökar. Flera kommuner och regioner har flyttat fokus från ekologiskt till andra målområden som svenskt, närproducerat och klimatsmart. Ekomatcentrum berättar i denna föreläsning om hur dessa målkonflikter kan undvikas och hur de olika målen istället kan stärka varandra.

Föredragshållare: Mimi Dekker

Växjö Kommun

Undernäring i äldreomsorgen – vart är vi på väg?

Mat & Seniorer | Växjö Konserthus | Sal Ateljén 15.00

Välkomna att lyssna till eller medverka i ett samtal mellan dagens föredragshållare som medverkat på temat äldreomsorg. Vi tittar tillbaka på året som har gått sedan MAT2021, och vi blickar in i framtiden. Vilka möjligheter finns för att minska förekomsten av undernäring, och vad behöver hända på olika nivåer i samhället för att vi ska nå dit?

Föredragshållare: Cecilia Svanberg

Ölprovning - Så blev Sverige ett ölland igen

Konserthuset 16.00

Under ledning av Sanna Lindberg får ni följa med på en svensk ölresa där det också ges möjlighet att prova fem svenska öl från olika hantverksbryggerier. OBS! Denna föreläsning kostar 295 kronor och betalas på plats. Begränsat antal platser. Betalning sker i samband med provningen, anmälan är bindande.

Föredragshållare: Sanna Lindberg

Lördag 10/9 (21 ST)

Refarm Linné

På väg mot minst en fiskodling i varje kommun

Växjö Konserthus | Sal: Ateljén 10.00

Mer än 90% av den odlade fisken vi äter är importerad. Det är galet när konsumenter vill ha lokal mat från hållbara system. Faktum är att varje kommun kan odla sin egen fisk och därmed skapa jobb, rädda hav och minska klimatpåverkan. Pond Fish and Greens utvecklar nya system för landbaserad fiskodling tillsammans med bland annat Chalmers, SLU och Refarm.

Föredragshållare: Niklas Wennberg

Isabergs förlag

Slowcooking, en lifesaver för alla!

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal: Skattkammaren 10.00

När du väl börjat med slowcooking så kommer du aldrig sluta! ”När jag började laga mat med slowcookern så minskade min matlagningsstress jättemycket och jag hade ork över att njuta av middagen tillsammans med min familj” Detta är en kommentar från en av Lindas följare på Instagram och det stämmer så väl.

Föredragshållare: Linda Lagerstrand

Sveriges Småbrukare

Det unika moderna småbruket - Ett samspel mellan djur, natur och människa

Växjö Konserthus | Sal: Speglarnas sal 10.00

Småbruk och trädgårdar står för 70% av världens matförsörjning. Småbrukets roll är betydande för en ökad självförsörjningsgrad. Vi berättar om hur småskaligt brukande både kan tillfredsställa mänskliga behov och samtidigt gynna ekosystemprocesserna. Ditt val av vad du äter formar landskapet och påverkar din hälsa. Småbruket erbjuder hög kvalitet och unika smaker och produkter. Lär dig mer om hur samspelet mellan djur, natur och människa påverkar den biologiska mångfalden och vårt klimat.

Föredragshållare: Emmy Svensson, Gun Wykman, Malin Ericson, Sven Axelsson

Länsstyrelsen i Kronoberg

Hur rustat är vårt samhälle vid en kris?

Krisberedskap | Växjö Konserthus | Sal: Aniara 10.00

Här får vi lära oss om utmaningarna med att producera, distribuera och sälja livsmedel i händelse av kris. Hur kan vi i det civila samhället hjälpa till? Representanter från primärproducenter och handel deltar, liksom Civilförsvarsförbundet och Blå Stjärnan. Vilka frivilligorganisationer finns och vad gör de? Patrik Itzel, beredskaps- och säkerhetssamordnare i Lessebo kommun, medverkar.

Föredragshållare: Flera föreläsare

Refarm Linné

Naturlycka - ängar och pollinerande insekter

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal: Ateljén 11.00

Seminariet handlar om ängar, pollinerande insekter och vad vi människor kan göra för att hjälpa våra pollinerande insekter. Under senaste femtio åren har jordens biologiska mångfald blivit allt mer tillbakapressade. Det gäller också våra livsviktiga pollinerande insekter som förser oss med mat, frukt, bär och vackra blommor. Vi får höra om pollination, vilka våra viktiga pollinerande insekter är och hur vi människor kan göra för att förse våra pollinatörer med bostad och föda!

Föredragshållare: Ola Jennersten, WWF

Isabergs förlag

Växtbaserad matglädje i vardagen

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal: Skattkammaren 11.00

I takt med att folk upptäcker hur god växtbaserad mat kan vara ökar också efterfrågan på växtbaserade recept. Vi kanske inte blir fler veganer, men vi är nog fler och fler som väljer att både laga och äta mer vegansk mat av olika anledningar. Är du nyfiken på att byta ut vissa måltider till mera grönt på tallriken? Vilka ingredienser är bra att ha hemma och hur kan jag ersätta animaliska produkter med vegetabiliska?

Föredragshållare: Camilla Danilda

Isterbandsgillet

Det statuslösa isterbandets framtid

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal: Speglarnas sal 11.00

Denna fantastiska korv, vår syrlige särling, vår räddare från svält, vår lättrökte och lite torkade vän, förtjänar all hyllning den kan få. I tider när den ena korven överglänser den andra i form av exotiska kryddningar och andra ingredienser står isterbandet för den klassiska husmanskosten, en konstant i måltidshistorien. Men vad är egentligen ett isterband, var går gränsen geografiskt och innehållsmässigt? Vad har den för släktskap?

Föredragshållare: Jonny Lindroos

Botanikan

Ogräs och vilda växter - godare, nyttigare, enklare!

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal: Aniara 11.00

Att laga mat och ogräs och vilda växter väcker allt mer intresse. Men hur gör man, och vad kan man plocka? Örtmedicinare och naturguide Ann-Louise Fransson från företaget Botanikan visar vad du med enkla igenkänningsmetoder och med lite fantasi kan skapa av det som andra bara trampar ner eller till och med kanske kastar bort.

Föredragshållare: Ann-Louise Fransson

StoryMax Förlag

Få barn att äta upp och föräldrar att rocka resterna

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal: Skattkammaren 12.00

Tankar och samtal kring hur kan man kan påverka främst barn och elever så att de värdesätter mat högre och äter det de tagit. Har vår syn på mat ändrats över tid och kan vi med hjälp av berättelser, musik och humor skapa ett mindset där det inte känns okej att kasta mat? Har ni tur så rockar vi loss lite också!

Föredragshållare: Lars Arvidsson

CoSolutions with You AB

Lokalproducerad mat på tallriken -till nytta för vem?

Hållbar mat | Växjö Konserthus | Sal: Aniara 12.00

Lokalproducerad mat efterfrågas allt mer av medvetna matkonsumenter. Men vad betyder egentligen lokalproducerad mat? Finns det någon enhetlig definition av lokal mat? Spelar den lokalproducerade maten någon roll för landets matförsörjning, lokala matproducenter, konsumenter, miljön, hälsan? Vesna Djokic ́, gör sitt bästa för att ge dig svaren på de frågorna, som förhoppningsvis leder till nya insikter om mervärdet av lokalproducerad mat, som gör att du oftare väljer lokalt på tallriken.

Föredragshållare: Vesna Djokic

Fairtrade city

Schysst choklad -chokladprovning

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal Ofelia 12.00

Chokladprovning och föreläsning. Under Schysst choklad provsmakar vi noga utvald Fair Trade-choklad. Med hjälp av de olika chokladsorterna lär vi mer om vad schysst choklad innebär i praktiken. Själva provsmakningen kombineras med ett inspirerande föredrag om vägen från kakaoböna till choklad, kakaoodlarnas vardag och utmaningar, och hur choklad kan bli schysstare för människa och miljö.

Föredragshållare: Emily Turgman Gruian

Linnéuniversitetet

Slottsmiddag 2050 -en tidsmaskin

Växjö Konserthus | Sal: Ateljén 12.00

Hur kan en festlig men ändå hållbar middag se ut år 2050? Johan Höglunds forskningsprojekt Framtida bilder av mat undersöker hur författare och filmmakare från olika delar av världen föreställer sig att vi kommer att äta i framtiden. Hur tänker de sig att mat kommer att se ut omställningen till hållbara matsystem lyckas? Och vad kommer vi att äta om den misslyckas? Slottsmiddag 2050 är ett seminarium som handlar om framtida matvisioner, men också om möjligheten att redan nu, med hjälp av Teleborgs slott, resa i tiden till 2050 och pröva morgondagens matkultur..

Föredragshållare: Johan Höglund

Hofs lifs

EXPERIMENT 2000 m2

Workshops/Allmänheten | Växjö Konserthus | Sal: Speglarnas sal 13.00

Experiment 2000m2 är ett pedagogiskt och transformativt koncept för att undersöka hur vi kan odla och äta för att maten ska räcka till alla - både idag och i framtiden. Idén kommer från Hofs Lifs samarbete med forskare, kockar och odlare på Skillebyholm och Rosendals Trädgård i Stockholm. 2000m2 är ungefär den åkeryta som finns för var och ens matförsörjning per år. Ambitionen är att producera all mat till en person under ett år på 2000m2 – och att göra det hälsosamt, gott, vackert och hållbart.

Föredragshållare: Leah Ireland och Daniel Ekman

Låt naturen bli ditt skafferi

OBS INSTÄLLD! Växjö Konserthus | Sal: Ateljén 13.00

Att använda sig av naturen i matlagning är inte bara gott och bra för oss utan även väldigt klimatsmart. Niki tar er med på en kunskapsresa om hur du kan låta naturen bli ditt skafferi, med fakta om växter, svampar och blommor som går att äta. Att jobba i säsong är spännande och lärorikt i det nordiska klimatet och det gäller att man lär sig ta hand om dess råvaror för att kunna använda sig av smakerna året om i olika varianter.

Föredragshållare: Niki Sjölund

CoSolutions with You AB

Mat och de hållbara målen i Agenda 2030

Hållbar mat | Växjö Konserthus | Sal: Aniara 13.00

Vår planet är något av det viktigaste vi människor har. Men, det håller på att hända oroväckande saker med vårt klimat och vår miljö. Mänskligheten står inför en av de största utmaningarna någonsin vad gäller att förvalta planeten. Dagens matproduktion och matkonsumtion är den största drivkraften bakom klimatförändringar och miljöförstöringar.

Föredragshållare: Vesna Djokic

Eriksberg Vilt och Natur

Förädling av viltkött, för tallrik och produkter

Förädling | Växjö Konserthus | Sal: Ofelia 13.00

Pierre Engström berättar om servering av vilt samt tillverkning av chark med viltkött m m, samt berättar även om Eriksbergs resa med lokalproducerat viltkött i 80 år.

Föredragshållare: Pierre Engström

Ulrica Johansson

Matintroduktion och smakinlärning under första levandsåren

Hållbar mat | Växjö Konserthus | Sal: Skattkammaren 13.00

Hur kan vi skapa bra förutsättningar för framtida matvanor med fokus på hälsa och hållbarhet? Hälsosamma och hållbar mat är grönsaker som kålsorter, broccoli osv och som oftast smakar bittert. Likaså finns det flera bär i Norden som lingon, tranbär, havtorn, krusbär och vinbär som är sura och bittra, och är väldigt lämpliga för smakinlärning hos småbarn under 1 års ålder. Vi utvecklar flera av våra matpreferenser i hjärnan under första levnadsåret som blir grunden för våra framtida matval i kombination med vad familjen erbjuder barnet.

Föredragshållare: Ulrica Johansson

Omställningsnätverket Folk o frö Kalmar

Regenerativt jordbruk, en viktig del i den hållbara omställningen

Beredskap | Växjö Konserthus | Sal: Speglarnas sal 14.00

Vi lyfter fram möjligheter att producera näringsrik mat på ett sätt som också bidrar till kolinlagring i marken, ökad biologisk mångfald, ökad bördighet i marken, minskad växthusgas utsläpp, minskad övergödning, förbättrad infiltration och vattenhållande förmåga som motverkar båda torka och översvämning, bättre ekonomiska förutsättningar för lantbrukare och flera jobb på landsbygden.

Föredragshållare: Daphne Thuvesson

Surtanten pratar fermentering

Växjö Konserthus | Sal: Ateljén 14.00

Jenny "Surtanten" Neikell är författare till flera internationellt prisbelönta böcker om fermentering och aktuell med Stora boken om fermentering – fakta och recept med jäst, mögel och bakterier.

Föredragshållare: Jenny Neikell

Länsstyrelsen i Kronoberg

Krisskafferi med Niklas Kämpargård

Krisberedskap | Växjö Konserthus | Sal: Karl Birger 14.00

Du har själv ansvar för att klara dig den första veckan, men hur ser det ut på tallriken vid en långvarig kris? Även om alla vet att vi behöver både äta och dricka vid en samhällsstörning så är det få människor som har beredskapen att klara sig på egen hand om samhället krisar. Niklas Kämpargård ger goda exempel på hur du kan förbättra din egen krisberedskap och göra familjen bättre rustad för en samhällsstörning. Viktigast av allt kanske är vilken mat du äter i vardagen. Välj svenskt framför konserver, ris och färdigmat - för både din och Sveriges säkerhet.

Föredragshållare: Niklas Kämpargård

Länsstyrelsen i Kronoberg

Äldre fruktsorter -ett njutbart kulturarv

Hållbar mat | Växjö Konserthus | Sal: Ofelia 14.00

Seminariet ger tillfälle att lära mer om äldre fruktsorter – deras historia, hur de bevaras och vilken glädje vi kan ha av dem än idag. Vad gör en pomolog? Vad är ett klonarkiv? Och varför ska du försöka rädda ett döende gammalt fruktträd i din trädgård?

Föredragshållare: Inger Hjalmarsson

Arrangörer