Kunskapsdagarna

Konferens lunch till lunch 7-8 sept

Välkommen på årets lärorika och framåtblickande MAT-konferens

Årets konferens, 7–8 september, handlar om det komplexa matsystemet. Fokus kommer ligga på hur vi på en regional, kommunal och lokal nivå behöver öka förståelsen kring komplexiteten i matsystemet och arbeta för att säkra hållbar livsmedelsförsörjning, beredskap och nutrition för hälsa, miljö och klimat – nu och för framtida generationer.

Annika Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, inleder konferensen med att belysa vikten av samverkan och helhetstänk för ett hållbart matsystem. Docenten och mathistoriken Richard Tellström avslutar första dagen med att berätta om Sveriges matkultur – från ett dåtida, nutida och framtida perspektiv. Hela konferensen avslutas på fredagen med psykologen Niklas Laninge som ger en introduktion till nudging och ämnet beteendeinsikter och visar på ämnets roll i beteendeförändring kopplat till hållbarhet kring mat.

MAT-konferensen riktar sig främst till dig inom kommunal, regional och statlig verksamhet, politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer m.m.

PLATS

Lokaler i olika delar av centrala Växjö, mer information under varje tema-flik. De gemensamma föreläsningarna som avslutar torsdagen och fredagen sker i Atriumsalen, Utvandrarnas hus i Växjö. Det innebär ca 5–10 minuters promenad tillsammans med övriga deltagare och mötesarrangör från lokalen för det tema du valt. Observera att du måste anmäla dig till de gemensamma föreläsningarna.

ANMÄLAN

Konferensen har ett helhetsperspektiv med olika teman att välja mellan (se nedan). Du kan följa samma tema båda dagar eller kombinera pass från olika teman. Information om innehåll finns under varje tema-flik nedan. Mellan varje pass är det en paus på 30 minuter där du får möjlighet att fika eller byta till ett annat tema. Observera att lokalerna ligger på olika platser i centrala Växjö. Observera att det inte går att byta tema under pågående pass utan endast under pausen.

ÖVRIGT

Deltagandet är kostnadsfritt men det är viktigt att anmäla då antalet platser är begränsat. Konferensen är i olika lokaler i centrala Växjö (se mer information under varje tema). Observera att digitalt deltagande inte är möjligt.

PRAKTISK INFORMATION

I konferensen kan du välja mellan olika teman som kopplar an till årets övergripande ämne ”det komplexa matsystemet” och hur vi tillsammans kan arbeta med förändring för att säkra hållbar livsmedelsförsörjning, beredskap och nutrition.

  • TEMA 1  – Beredskap kring livsmedelsförsörjning (torsdag 7/9). 
  • TEMA 2  – Matmiljöer i ett samhällsperspektiv för barn och unga (torsdag 7/9 och fredag 8/9). 
  • TEMA 3  – Mera vildsvinskött (torsdag 7/9 och fredag 8/9). 
  • TEMA 4  – Prevention genom mat – fler friska år på äldre dar (torsdag 7/9 och fredag 8/9). 
  • TEMA 5  – Livsmedelsproduktion, klimatpåverkan och nordiska näringsrekommendationer (fredag 8/9). 

Se samtliga program här.

Visa program efter datum

Tema 1 (3 ST)

Kan lantbruksföretagen producera mat om vi inte kan köpa diesel i Sverige? Fungerar Pågens bagerier om strömmen försvinner? Har det lilla hantverksmejeriet i din by någon roll att spela om vi får en större samhällsstörning?

I Beredskap kring livsmedelsförsörjning får vi lära oss om utmaningarna med att producera och distribuera livsmedel i händelse av kris. Temat riktar sig till dig som arbetar med beredskap eller livsmedel och vill veta mer om utmaningarna i livsmedelskedjan vid en samhällskris.

PASS 1 TORSDAG TEMA 1 ”BEREDSKAP”

Residenset, Kronobergsgatan 7, Växjö Torsdag 7/9 kl 15.15 – 16.30

I detta pass får du ta del av föreläsningarna ”Förenkla för livsmedelsproduktion vid samhällsstörning” och ”Ett hållbart svenskt jordbruk i fred, kris och krig”.

TORSDAG AVSLUTNING RICHARD TELLSTRÖM

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Torsdag 7/9 16.45 – 17.45

Gemensam avslutningsföreläsning med Richard Tellström – ”Mattallriken om sisådär 5-10 år; Krafterna som skapar innovation, inspiration och mänskliga förändringsbeslut”

FREDAG AVSLUTNING NIKLAS LANINGE

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4 Fredag 8/9 10.30 – 12.00

Gemensam avslutningsföreläsning med Niklas Laninge – Beteendeinsikter för att nå beteendeförändring

Tema 2 (5 ST)

Matmiljön, den sociala och fysiska miljö vi bor och verkar i, har stor betydelse för vad vi kommer att äta vilket i sin tur påverkar hälsoläget. Utbud, pris, reklam och marknadsföring, kultur, socioekonomi, sociala normer är exempel på drivkrafter som ger skillnader i matmiljön mellan olika områden.

Med en genomtänkt planering av miljöer som barn och unga vistas i kan vi skapa goda förutsättningar för jämlik hälsa och en hållbar konsumtion av mat. Temat riktar sig till dig som på olika sätt i ditt arbete kan bidra till att främja hållbara och hälsosamma matvanor hos barn och unga.

PASS 1 TORSDAG TEMA 2 ”MATMILJÖ”

Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Torsdag 7/9 13.00 – 14.45

Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, inleder konferensen med ”Ett hållbart livsmedelssystem kräver samverkan och helhetstänk”. Sedan fortsätter passet med föreläsningarna ”Matmiljö och matvanor – hälsoläget hos barn och unga”, ”Barn och ungas matvanor – hur stor andel utgörs av energitäta och näringsfattiga livsmedel?” samt ”Hela skolan för hållbar mat – den saknade pusselbiten”.

PASS 2 TORSDAG TEMA 2 ”MATMILJÖ”

Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Torsdag 7/9 15.15 – 16.30

I detta pass får du ta del av föreläsningarna ”Matvanor – Vägen till jämlik barnhälsa” och en efterföljande workshop.

TORSDAG AVSLUTNING RICHARD TELLSTRÖM

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Torsdag 7/9 16.45 – 17.45

Gemensam avslutningsföreläsning med Richard Tellström – ”Mattallriken om sisådär 5-10 år; Krafterna som skapar innovation, inspiration och mänskliga förändringsbeslut”.

PASS 1 FREDAG TEMA 2 ”MATMILJÖ”

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Fredag 8/9 08.30 – 10.00

Under fredagens pass får du ta del av föreläsningarna ”Barnfattigdom och matfattigdom”, ”Ungdomars insikter om hur fattigdom påverkar förutsättningar till jämlik hälsa” samt ”In your face – om barns matmiljöer och exponering för matreklam”.

FREDAG AVSLUTNING NIKLAS LANINGE

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4 Fredag 8/9 10.30 – 12.00

Gemensam avslutningsföreläsning med Niklas Laninge – Beteendeinsikter för att nå beteendeförändring.

Tema 3 (4 ST)

Temat Mera vildsvinskött vill inspirera till ökat utbud och ökad efterfrågan på svenskt vildsvinskött. Vildsvinspaketet är ett uppdrag från regeringen till Länsstyrelsen. Paketet är en del av den nationella livsmedelsstrategin och syftet är att öka avsättningen av vildsvinskött med bibehållen livsmedelssäkerhet.

Kom och lär känna en lokal småländsk grossist som dessutom är flexibel och serviceinriktad. Du kan också se när Lubbe och Danyel styckar ett vildsvin mitt i stan och sedan visar hur du bäst tillagar de olika detaljerna. Detta tema riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med livsmedel och vill lära dig mer om vildsvinskött.

PASS 1 TORSDAG TEMA 3 ”VILDSVIN”

Residenset, Kronobergsgatan 7, Växjö Torsdag 7/9 13.00 – 14.45

Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, inleder konferensen med ”Ett hållbart livsmedelssystem kräver samverkan och helhetstänk”. Sedan fortsätter passet med föreläsningarna ”En lokal grossist som samarbetar med många småländska producenter” samt en workshop med Shots & Pots där du får lära dig laga vildsvinskött.

TORSDAG AVSLUTNING RICHARD TELLSTRÖM

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Torsdag 7/9 16.45 – 17.45

Gemensam avslutningsföreläsning med Richard Tellström – ”Mattallriken om sisådär 5-10 år; Krafterna som skapar innovation, inspiration och mänskliga förändringsbeslut”.

PASS 1 FREDAG TEMA 3 ”VILDSVIN”

Residenset, Kronobergsgatan 7, Växjö Fredag 8/9 08.30 – 09.20

Lär dig laga vildsvinskött med Shots & Pots, som består av yrkesjägaren Lubbe Garell och stjärnkocken Danyel Couet.

FREDAG AVSLUTNING NIKLAS LANINGE

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4 Fredag 8/9 10.30 – 12.00

Gemensam avslutningsföreläsning med Niklas Laninge – Beteendeinsikter för att nå beteendeförändring.

Tema 4 (5 ST)

Mat och dryck spelar en central roll för vår hälsa genom hela livet. Hälsosamma matvanor kan förebygga många olika sjukdomar, och ger fler friska år i livet.

Våra matvanor har en stark koppling till flera av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förlorade friska levnadsår i Sverige. Matens inverkan på hälsan kan inte kopplas till några enstaka näringsämnen. Det är istället helheten som har betydelse, både vad man äter och hur mycket man äter. Detta brukar kallas för kostmönster.

Sveriges befolkning lever allt längre. Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med nästan 50 procent. I en god och nära vård behöver ett hälsofrämjande och förebyggande fokus med hälsosamma matvanor vara en viktig del för ett friskt åldrande. Detta tema vänder sig till dig som jobbar i kommunal och regional primärvård, politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer.

PASS 1 TORSDAG TEMA 4 ”PREVENTION”

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Torsdag 7/9 13.00 – 14.45

Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, inleder konferensen med ”Ett hållbart livsmedelssystem kräver samverkan och helhetstänk”. Sedan fortsätter passet med föreläsningarna ”Hälsosamma matvanor och påverkbara riskfaktorer för seniorer” samt ”Prevention av kognitiv sjukdom med livsstilsfaktorer”.

PASS 2 TORSDAG TEMA 4 ”PREVENTION”

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Torsdag 7/9 15.15 – 16.30

Eftermiddagen fortsätter med ”Kan matvanor motverka muskelnedbrytning hos äldre individer” samt ”Riktade Hälsosamtal 70-åringar, pilotprojekt i Region Skåne”.

TORSDAG AVSLUTNING RICHARD TELLSTRÖM

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Torsdag 7/9 16.45 – 17.45

Gemensam avslutningsföreläsning med Richard Tellström – ”Mattallriken om sisådär 5–10 år; Krafterna som skapar innovation, inspiration och mänskliga förändringsbeslut”.

PASS 1 FREDAG TEMA 4 ”PREVENTION”

Hörsalen, Smålands museum, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö Fredag 8/9 8.30 – 10.00

Förmiddagen inleds med en presentation av en digital lösning som kan värdera kostnader för förebyggande arbete mot kostnader för konsekvenser av undernäring.

FREDAG AVSLUTNING NIKLAS LANINGE

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4 Fredag 8/9 10.30 – 12.00

Gemensam avslutningsföreläsning med Niklas Laninge – Beteendeinsikter för att nå beteendeförändring.

Tema 5 (2 ST)

I detta pass får du ta del av fyra föreläsningar som rör utvecklingen av den svenska livsmedelsstrategin, klimatrelaterade utmaningar som svensk animalieproduktion står inför, nordiska näringsrekommendationer och hur alla kan få tillgång till hälsosam mat.

PASS 1 FREDAG TEMA 5 ”LIVSMEDEL OCH NÄRING”

Residenset, Kronobergsgatan 7, Växjö Fredag 7/9 08.30 – 10.00

I detta pass får du ta del av föreläsningarna ”Jordbruksverkets årliga rapport Uppföljning och utvärdering av nationella livsmedelsstrategin” och ”Nordiska näringsrekommendationerna och svenska livsmedelsproduktion”.

FREDAG AVSLUTNING NIKLAS LANINGE

Atriumsalen på Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4 Fredag 8/9 10.30 – 12.00

Gemensam avslutningsföreläsning med Niklas Laninge – Beteendeinsikter för att nå beteendeförändring.

Arrangörer