MAT I SMÅLAND

Tack för MAT2021!

Den jord vi har är vår enda

Alla goda krafter behövs för att förändra synen på mat och hur vi producerar den. Även om intresset för hållbarhet och kvalitet har ökat har vi fortfarande ett stort arbete framför oss. Hur man väljer att ta sig an denna utmaning beror på var man befinner sig. Vi har fötterna fast förankrade i den småländska myllan och väljer ett lokalt perspektiv – vi gräver där vi står.

Om MAT

Seminarier & Kunskapsbuffén

Seminarier och föreläsningar har alltid varit en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. Den 14 och 15 september sändes seminarieprogrammet live från en studio i Växjö. Missade du seminariedagarna går det att se flera seminarier i efterhand. Det finns också förinspelade föreläsningar att ta del av i Kunskapsbuffén. 

MATRUNDAN

I dessa speciella tider blir det uppenbart hur viktigt det är med en hållbar matproduktion i närområdet. Genom att uppmuntra konsumenter att åka ut till lantbruk, gårdsbutiker, lanthandlare, caféer och restauranger på landsbygden vill vi främja en närproducerad, småskalig och hållbar matproduktion. 

Sveriges största matevenemang

Evenemanget MAT har i över 10 års tid varit en mötesplats för närproducerad och hållbar mat. Med en matmarknad med cirka 100 utställare och ett brett seminarieprogram har evenemanget lockat upp till 50.000 besökare till Växjö och blivit ett av Sveriges största matevenemang. 

Arrangörer