Personuppgifter

Personuppgifter

 

Evenemanget MAT projektleds, arrangeras och dokumenteras av Växjö kommun, Region Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg. För dig som besökare innebär det att dina personuppgifter kan komma att samlas in och behandlas. Nedan presenteras hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns nedan. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy förklarar hur MAT i Småland samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till Datainspektionen.

Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?
Deltagarlistor: 
När en deltagare anmäler sig som t.ex. seminariearrangör, utställare för matmarknaden, företag till MAT-rundan eller som seminarebesökare, krävs kontaktuppgifter för att MAT i Småland ska kunna ge deltagaren bekräftelser, information och rätt förutsättningar. Om deltagaren inte vill lämna sitt samtycke finns hänvisning till kontakt som kan bistå med att hitta en lösning. De insamlade uppgifterna används enbart till den berörda aktivitet som deltagaren anmäler sig till och raderas efter skälig tid efter aktivitetens inträffande.

CRM: 
För att ha korrekt information om samarbetspartners har MAT i Småland upprättat ett kontaktregister, ett så kallar CRM-system. Kontakterna lagras i databanken för just det ändamålet och används inte något annat sätt än som kontaktregister. Där lagras information om företagsnamn. kontaktuppgifter med e-port, hemsida, telefonnummer och adress samt i vissa fall kontaktperson/ägare med kontaktuppgift e-port och telefonnummer. Informationen hanteras endast av projektgrupp i MAT i Småland och lämnas aldrig ut till tredje part.

Bildmaterial i marknadsföringssyfte:
För att marknadsföra evenemanget MAT har MAT i Småland bilder på exempelvis webbsida, tryckt material och i sociala medier. I de fall det går att urskilja människor på bilderna har personen lämnat muntligt eller skriftligt samtycke. Personen har när som helst rätt att återta sitt samtycke genom att kontakta MAT i Småland på ovan kontaktuppgifter. I de fall där modellavtal har upprättats gäller laglig grund för avtal. Bilder lagras i en bildbank till vilken bolagets anställda har tillgång. Bilderna används endast i sammanhang att marknadsföra evenemanget MAT, och kan ibland göras så av tredje part efter MAT i Smålands godkännande.

Dina rättigheter:
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se mer specifik information under rubriken ” Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?” ovan.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

Arrangörer