Kunskapsbuffé

2021

Kunskapsbuffén 2021

Ta del av det digitala seminarieprogrammet som i år erbjuder ett tiotal kostnadsfria föreläsningar. Föreläsningarna publiceras den 14 september och finns kvar att se på i efterhand. 

Mat för resultat - Verktyg för att förändra genom skolmaten

Arrangör: WWF
I seminariet kommer vi på WWF att dela med oss av verktyg för hållbara matval, stöd till upphandlare och berätta mer om hur hållbara matsystem kan få genomslag i pedagogiken för en ökad handlingskompetens bland unga och vuxna.

Hållbar mat och dietistens inspel på vad det är

Arrangör: DRF Dietisternas Riksförbund, Sektionen hållbart ätande
Matens påverkan på miljön är stor. 25 % av klimatpåverkan kommer från matens produktion. Men vad är hållbar mat? Är det samma som hälsosam mat? Och hur ser dietisten på detta? Lyssna på två dietister ur DRFs sektion Hållbart Ätande Anna Hägg och Anneli Bylund.

Så kan de offentliga måltiderna vara en del i att lösa världens hållbarhetsutmaningar

Arrangör: Växjö kommun
I Hållbara Växjö 2030 beskrivs visionen Växjö ska vara en fantastisk plats att leva, bo och verka, idag och i framtiden och fem målbilder för ett hållbart Växjö. Vad innebär egentligen målen och utmaningarna i Växjö kommuns hållbarhetsprogram ”Hållbara Växjö 2030”? Hur arbetar Växjö kommun med mat och måltider, för att bidra till målbilderna miljö och klimatsmart och grönt och hälsosamt?

Andelsjordbruk – framtidsmodellen för offentliga kök?

Arrangör: Andelsjordbruk Sverige
Runt om i Sverige samarbetar andelsjordbrukare med offentliga kök. Kockarna får nyskördade grönsaker eller andra råvaror från sin lokala andelsjordbrukare – och tillsammans delar man på både risker och belöningar. Förutom råvarorna brukar olika typer av matupplevelser eller utbildningar ingå i samarbetet. Hör Maja berätta om exemplen, visionen och om utmaningarna som andelsjordbrukarna och köken upplever.

ÄT UP - Digitalt kunskapslyft för starkare seniorer och prevention av undernäring

Arrangör: ÄTUP
ÄTUP är en startup med visionen att alla äldre i Sverige ska få en bra livskvalitet där undernäring och dess konsekvenser ska minimeras. Lösningen är ÄTUP-metoden. Janina Blomberg, en av ÄTUP´s grundare, kommer presentera varför de startat med digitala utbildningar, EdTech´s plats i den moderna vården samt varför det är viktigt med ett kunskapslyft till både senioren själv, anhöriga och alla de som arbetar nära och med seniorer för att lyckas förebygga undernäring. 

Ska måltider på sjukhus förebygga sjukdom?

Arrangör: Dietisternas riksförbund
Dietisternas riksförbund presenterar kartläggning av maten på sjukhus ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi öppnar upp för dialog om vilka möjligheter och utmaningar det finns för att utveckla måltiden på sjukhus. Ska sjukhusmåltiden användas för att förebygga sjukdom? Vilka möjligheter/utmaningar finns det för att använda sjukhusmåltiden som ett pedagogiskt verktyg för att visa de rekommenderade matvanorna.

Matglädje och aptit på äldre dar med appen MatFröjd och boken Ett Gott Liv

Arrangör: Hushållningssällskapet
Appen MatFröjd vill ge matlust på äldre dar och innehåller läckra recept som presenteras med härliga matbilder och enklaberedningstexter, allt för att inspirera till nyfikenhet och lust när det gäller att planera och skapa måltider eller när man är sugen på något gott.

Nollvisionen för undernäring hos äldre – svårt men nåbart

Arrangör: Livsmedelsakademin
Livsmedelsakademin delar med sig av erfarenheter och presenterar resultat från arbetet att nå en Nollvision för undernäring hos äldre. Livsmedelsakademin driver Nollvisionen tillsammans med 12 partner från kommuner, myndigheter, privata företag och akademin. 

Andelsjordbruk för ökad hållbarhet

Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götaland, projektet Andelsjordbruk – Information och rådgivning
Andelsjordbruk blir allt vanligare i Sverige. Under seminariet får du en bild av hur det lilla och lokala andelsjordbruket passar in i samhällets stora ödesfrågor runt säker och hållbar matproduktion. Lina Morin tycker att andelsjordbruk har en alldeles egen roll i detta, trots att det finns många utmaningar. Om du vill veta varför, så lyssna på det här.

Akvaponi - odling av fisk och växter tillsammans, en viktig del i en mer resilient livsmedelsförsörjning

Arrangör: Refarm Linné
Refarm Linné går genom vad akvaponi är och varför akvaponi kan bli en viktig del av en hållbar framtid. Under seminariet presenterar projekt om akvaponi och fiskodling i hus som Refarm Linné arbetar med i olika Leaderområden. Det presenteras exempel på akvaponier i Sverige och vad som kan odlas här, vilket kan vara allt ifrån abborre och gurka till Niltilapia och bananer. En fiskodling i varannan socken är en del av vår vision.

Växjödeklarationen

Arrangör: Växjö kommun
För att nå de högt uppsatta mål som Växjö kommun har i sitt Hållbarhetsprogram, behöver vi kroka arm med fler aktörer som jobbar mot samma mål. Med undertecknandet av Växjödeklarationen har några matföretag skrivit på vad de åtar sig att göra för att vi tillsammans ska kunna lyckas.