Kunskapsbuffé

Arkiv

Kunskapsbuffé

Här har vi samlat föreläsningar från tidigare år, varsågod att ta del av dessa.

Mat för resultat - Verktyg för att förändra genom skolmaten

2021
Arrangör: WWF
I seminariet kommer vi på WWF att dela med oss av verktyg för hållbara matval, stöd till upphandlare och berätta mer om hur hållbara matsystem kan få genomslag i pedagogiken för en ökad handlingskompetens bland unga och vuxna.

Hållbar mat och dietistens inspel på vad det är

2021
Arrangör: DRF Dietisternas Riksförbund, Sektionen hållbart ätande
Matens påverkan på miljön är stor. 25 % av klimatpåverkan kommer från matens produktion. Men vad är hållbar mat? Är det samma som hälsosam mat? Och hur ser dietisten på detta? Lyssna på två dietister ur DRFs sektion Hållbart Ätande Anna Hägg och Anneli Bylund.

Så kan de offentliga måltiderna vara en del i att lösa världens hållbarhetsutmaningar

2021
Arrangör: Växjö kommun
I Hållbara Växjö 2030 beskrivs visionen Växjö ska vara en fantastisk plats att leva, bo och verka, idag och i framtiden och fem målbilder för ett hållbart Växjö. Vad innebär egentligen målen och utmaningarna i Växjö kommuns hållbarhetsprogram ”Hållbara Växjö 2030”? Hur arbetar Växjö kommun med mat och måltider, för att bidra till målbilderna miljö och klimatsmart och grönt och hälsosamt?

Andelsjordbruk – framtidsmodellen för offentliga kök?

2021
Arrangör: Andelsjordbruk Sverige
Runt om i Sverige samarbetar andelsjordbrukare med offentliga kök. Kockarna får nyskördade grönsaker eller andra råvaror från sin lokala andelsjordbrukare – och tillsammans delar man på både risker och belöningar. Förutom råvarorna brukar olika typer av matupplevelser eller utbildningar ingå i samarbetet. Hör Maja berätta om exemplen, visionen och om utmaningarna som andelsjordbrukarna och köken upplever.

ÄT UP - Digitalt kunskapslyft för starkare seniorer och prevention av undernäring

2021
Arrangör: ÄTUP
ÄTUP är en startup med visionen att alla äldre i Sverige ska få en bra livskvalitet där undernäring och dess konsekvenser ska minimeras. Lösningen är ÄTUP-metoden. Janina Blomberg, en av ÄTUP´s grundare, kommer presentera varför de startat med digitala utbildningar, EdTech´s plats i den moderna vården samt varför det är viktigt med ett kunskapslyft till både senioren själv, anhöriga och alla de som arbetar nära och med seniorer för att lyckas förebygga undernäring. 

Ska måltider på sjukhus förebygga sjukdom?

2021
Arrangör: Dietisternas riksförbund
Dietisternas riksförbund presenterar kartläggning av maten på sjukhus ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vi öppnar upp för dialog om vilka möjligheter och utmaningar det finns för att utveckla måltiden på sjukhus. Ska sjukhusmåltiden användas för att förebygga sjukdom? Vilka möjligheter/utmaningar finns det för att använda sjukhusmåltiden som ett pedagogiskt verktyg för att visa de rekommenderade matvanorna.

Matglädje och aptit på äldre dar med appen MatFröjd och boken Ett Gott Liv

2021
Arrangör: Hushållningssällskapet
Appen MatFröjd vill ge matlust på äldre dar och innehåller läckra recept som presenteras med härliga matbilder och enklaberedningstexter, allt för att inspirera till nyfikenhet och lust när det gäller att planera och skapa måltider eller när man är sugen på något gott.

Nollvisionen för undernäring hos äldre – svårt men nåbart

2021
Arrangör: Livsmedelsakademin
Livsmedelsakademin delar med sig av erfarenheter och presenterar resultat från arbetet att nå en Nollvision för undernäring hos äldre. Livsmedelsakademin driver Nollvisionen tillsammans med 12 partner från kommuner, myndigheter, privata företag och akademin. 

Andelsjordbruk för ökad hållbarhet

2021
Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götaland, projektet Andelsjordbruk – Information och rådgivning
Andelsjordbruk blir allt vanligare i Sverige. Under seminariet får du en bild av hur det lilla och lokala andelsjordbruket passar in i samhällets stora ödesfrågor runt säker och hållbar matproduktion. Lina Morin tycker att andelsjordbruk har en alldeles egen roll i detta, trots att det finns många utmaningar. Om du vill veta varför, så lyssna på det här.

Akvaponi - odling av fisk och växter tillsammans, en viktig del i en mer resilient livsmedelsförsörjning

2021
Arrangör: Refarm Linné
Refarm Linné går genom vad akvaponi är och varför akvaponi kan bli en viktig del av en hållbar framtid. Under seminariet presenterar projekt om akvaponi och fiskodling i hus som Refarm Linné arbetar med i olika Leaderområden. Det presenteras exempel på akvaponier i Sverige och vad som kan odlas här, vilket kan vara allt ifrån abborre och gurka till Niltilapia och bananer. En fiskodling i varannan socken är en del av vår vision.

Växjödeklarationen

2021
Arrangör: Växjö kommun
För att nå de högt uppsatta mål som Växjö kommun har i sitt Hållbarhetsprogram, behöver vi kroka arm med fler aktörer som jobbar mot samma mål. Med undertecknandet av Växjödeklarationen har några matföretag skrivit på vad de åtar sig att göra för att vi tillsammans ska kunna lyckas.

Mat ur ett lokalt och resilient perspektiv

2021
Föreläsning med Fredrik Fogelberg som är agronomie doktor i lantbruksteknik och forskare inom kedjan odling-skörd-livsmedel/foder.

Krislåda för lantbrukare – kontinuitetshantering på gården

2021
Under seminariet får du kunskap om hur du kan ta fram en plan B för ditt företag genom en metod för kontinuitetshantering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lanserat. Du får även tips och inspiration från Länsförsäkringar och Maskinringen Småland.

Ökad beredskap för livsmedelsförsörjning och offentlig måltidsverksamhet

2021
Föreläsning med Lena Björck och Therese Frisell från Livsmedelsverket. Föreläsningen följs av panelsamtal med Anneli Ekstedt och Markus Holmqvist kring krislösningar från olika platser i landet.

Hållbara måltider i offentliga kök

2021
Södertälje kommuns kostchef tillika chef för den regionala livsmedelsutvecklingsnoden MatLust, Sara Jervfors, berättar om deras mångåriga arbete, med hjälp av den offentliga måltiden som spjutspets, kring att öka den lokala livsmedelsproduktionen och göra den mer hållbar. Föreläsningen följs av samtal om de offentliga kökens hållbarhetsarbete.

Vad kan krisberedskapssystemet göra för dig som lantbrukare och landsbygdsbo?

2021
Under seminariet får du kunskap om hur det svenska krisberedskapssystemet är uppbyggt, får inspiration från två bygder som arbetar med krisberedskap lokalt och lyssna till ett samtal om vad krisberedskapssystemet kan göra för dig, ditt företag eller din bygd, och hur vi tillsammans kan stärka vår beredskap.

Mathantverkets mysterier och möjligheter

2021
Att förädla råvaror för bättre hållbarhet och smak har människan gjort under lång tid. Men vad har mathantverket för roll i det moderna samhället? Vilka utmaningar och möjligheter finns för mathantverkare idag? Lyssna på Aleksandra Ahlgren från Eldrimner som brinner för mathantverk. Ta även del av samtal mellan kunniga småländska mathantverkare som berättar om sin resa och låt dig inspireras!

Att förebygga undernäring – vår tids stora folkhälsoutmaning

2021
Föreläsning med Per Simonsson, Josephine Garpsäter och Lena Martin om att förebygga undernäring hos äldre. Följs av samtal om de möjligheter och det ansvar vi har att förebygga undernäringen och dess följer. Samtalet modereras av Cecilia Svanberg.

Trädgårdsland med kål

Personcentrerade måltider på sjukhus - mer än en trerätters meny!

2021
Under seminariet kommer vi att få ta del av Region Kronobergs utvecklingsarbete kring personcentrerade måltider med start i frågan ”Vad är viktigt för dig?”. Föreläsare är Susann Ask utvecklingsledare inom måltider och folkhälsa i Region Kronoberg. Föreläsningen följs av ett panelsamtal med representanter från Unga Allergiker, Stolta Magar och Svenska Celiakiungdomsförbundet samt med Dietisternas riksförbunds projektgrupp för hälsofrämjande måltider på sjukhus.

Svenska baljväxter på tallriken

2021
Elin Röös, forskare på SLU undervisar kring hållbar matproduktion. Under seminariet berättar hon om möjligheten och utmaningarna att odla och servera svenska baljväxter. Efteråt ges ett samtal om att odla baljväxter på småländska åkrar.