MAT2021

Nu är det bestämt hur MAT2021 kommer se ut. MAT2021, som är ett samarbete mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommun, ska omfatta tre olika delar; En regional matrunda, en matgata i området runt Konserthuset i Växjö och en kunskaps- och seminariedel i länets kommuner.

När MAT2020 inte kunde genomföras som tidigare år, genomfördes istället en matrunda under två helger i september. Där öppnade 57 lokala matproducenter upp för besökare, som kunde handla närodlat och närproducerat. Matrundan hade närmare 27 000 besök och en utvärdering visar att både besökare och producenter är nöjda.  

Det blir totalt tre kompletterande delar i 2021-versionen av MAT: 

  • Den uppskattade MAT-rundan från 2020 kommer tillbaka.
  • Det satsas på en kunskaps- och seminariedel i länets kommuner.
  • Växjö får en matgata i form av en matmarknad i området runt konserthuset. 

Så samarbetet mellan Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg och Växjö kommun kring den lokala och regionala maten och matproduktionen fortsätter och tar nya spännande former.

Syftet med MAT är att sprida kunskap och öka intresset för den lokala och regionala maten och matproduktionen. Den matgata som planeras runt Teatertorget och Konserthuset i Växjö ska ge möjlighet till försäljning, matupplevelser, tävlingar och event med den gemensamma nämnaren MAT. Kunskap- och seminariedelen ska följa de planer som fanns inför 2020 med seminarier i Konserthuset i kombination med seminarier i länets övriga kommuner.

Så var MAT-rundan 2020

Karta från Matrundan 2020 
Ladda ner kartan till MAT-rundan 2020

MAT-rundan innebar att matföretag; gårdar, gårdsbutiker, lanthandlare, caféer och restauranger i Kronoberg, hade extra öppet för besökare lördagarna den 12 och 19 september klockan 10.00-15.00. 

Besök oss även gärna på sociala medier där besöksmålen presenterades ett efter ett.

MAT på facebook
MAT på Instagram

MAT-rundan anordnades 2020 inom ramen för Kronobergs livsmedelsstrategi med Länsstyrelsen i Kronoberg som projektledare.