Seminarier

Under två dagar i september skapar vi en nationell mötesplats i Växjö där du kan uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet.

Seminarier och föreläsningar är en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. Seminarierna riktas både till branschfolk – alla de som på något sätt arbetar med mat, vare sig det är i offentlig eller privat verksamhet – och en allmänhet som har ett intresse av mat, folkhälsa och hållbarhet. Alla seminarier är kostnadsfria för besökarna. Välkommen att anmäla dig!

Under MAT2017 genomfördes ett 50-tal seminarier med sammanlagt 2200 anmälningar.

Nu laddar vi för MAT2018 som blir 7-8 september. Välkommen att anmäla ditt intresse att arrangera ett seminarium,

ANMÄLAN

Projektledare seminarieprogram

Erika Lagergren, , 0767-20 77 53

Hem
x