Seminarieprogram

14-15 september 2021

Seminarier

På MAT2021 sändes seminarier live från Växjö. Den 14 och 15 september anordnas digitala seminariedagar som leddes av Ulrika Brydling. Liveprogrammet tog upp en mix av olika teman som offentliga måltider, hållbarhet, krisberedskap, mathantverk och lantbruk. Förutom det livesända programmet finns det flera inspelade föreläsningar att ta del av i Kunskapsbuffén

Mötesanteckningar av Maria Richter Simsek

Se seminarierna i efterhand

Kunde du inte ta del av det seminarieprogrammet när det livesändes? Nu går det att titta på delar av programmet i efterhand. 

Visa program efter datum

Tisdag 14/9 (6 ST)

Inledning av seminariedagen

Sändes live från studion i Växjö kl. 9:00

Programledaren Ulrika Brydling inledde seminarieprogrammet som handlar om offentliga måltider.

Mat ur ett hållbart perspektiv utifrån Agenda 2030

Sändes live från studion i Växjö kl. 9:05

Föreläsningen med Rebecka Carlsson tar ett brett perspektiv i hållbarhetsfrågan kopplat till livsmedel. Föreläsningen följs av samtal med Anna Richert, Maria Sitell och Anneli Bylund kring möjligheter och utmaningar att skapa hållbara och hälsosamma måltider.

Ökad beredskap för livsmedelsförsörjning och offentlig måltidsverksamhet

Sändes live från studion i Växjö kl. 10:00

Föreläsning med Lena Björck och Therese Frisell från Livsmedelsverket. Föreläsningen följs av panelsamtal med Anneli Ekstedt och Markus Holmqvist kring krislösningar från olika platser i landet.

Hållbara måltider i offentliga kök

Sändes live från studion i Växjö kl. 11:00

Södertälje kommuns kostchef tillika chef för den regionala livsmedelsutvecklingsnoden MatLust, Sara Jervfors, berättar om deras mångåriga arbete, med hjälp av den offentliga måltiden som spjutspets, kring att öka den lokala livsmedelsproduktionen och göra den mer hållbar. Föreläsningen följs av samtal om de offentliga kökens hållbarhetsarbete.

Att förebygga undernäring – vår tids stora folkhälsoutmaning

Sändes live från studion i Växjö kl. 13:00

Föreläsning med Per Simonsson, Josephine Garpsäter och Lena Martin om att förebygga undernäring hos äldre. Följs av samtal om de möjligheter och det ansvar vi har att förebygga undernäringen och dess följer. Samtalet modereras av Cecilia Svanberg.

Personcentrerade måltider på sjukhus - mer än en trerätters meny!

Sändes live från studion i Växjö kl. 14:00

Under seminariet kommer vi att få ta del av Region Kronobergs utvecklingsarbete kring personcentrerade måltider med start i frågan ”Vad är viktigt för dig?”. Föreläsare är Susann Ask utvecklingsledare inom måltider och folkhälsa i Region Kronoberg. Föreläsningen följs av ett panelsamtal med representanter från Unga Allergiker, Stolta Magar och Svenska Celiakiungdomsförbundet samt med Dietisternas riksförbunds projektgrupp för hälsofrämjande måltider på sjukhus.

Onsdag 15/9 (6 ST)

Inledning av seminariedagen

Sändes live från studion i Växjö kl. 9:00

Programledaren Ulrika Brydling inledde seminarieprogrammet som handlar om lantbruk, krisberedskap och mathantverk.

Mat ur ett lokalt och resilient perspektiv

Sändes live från studion i Växjö kl. 9:05

Föreläsning med Fredrik Fogelberg som är agronomie doktor i lantbruksteknik och forskare inom kedjan odling-skörd-livsmedel/foder.

Krislåda för lantbrukare – kontinuitetshantering på gården

Sändes live från studion i Växjö kl. 9:30

Under seminariet får du kunskap om hur du kan ta fram en plan B för ditt företag genom en metod för kontinuitetshantering som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lanserat. Du får även tips och inspiration från Länsförsäkringar och Maskinringen Småland. 

Vad kan krisberedskapssystemet göra för dig som lantbrukare och landsbygdsbo?

Sändes live från studion i Växjö kl. 10:20

Under seminariet får du kunskap om hur det svenska krisberedskapssystemet är uppbyggt, får inspiration från två bygder som arbetar med krisberedskap lokalt och lyssna till ett samtal om vad krisberedskapssystemet kan göra för dig, ditt företag eller din bygd, och hur vi tillsammans kan stärka vår beredskap. 

Mathantverkets mysterier och möjligheter

Sändes live från studion i Växjö kl. 13:00

Att förädla råvaror för bättre hållbarhet och smak har människan gjort under lång tid. Men vad har mathantverket för roll i det moderna samhället? Vilka utmaningar och möjligheter finns för mathantverkare idag? Lyssna på Aleksandra Ahlgren från Eldrimner som brinner för mathantverk. Ta även del av samtal mellan kunniga småländska mathantverkare som berättar om sin resa och låt dig inspireras!

Svenska baljväxter på tallriken

Sändes live från studion i Växjö kl. 14:00

Elin Röös, forskare på SLU undervisar kring hållbar matproduktion. Under seminariet berättar hon om möjligheten och utmaningarna att odla och servera svenska baljväxter. Efteråt ges ett samtal om att odla baljväxter på småländska åkrar.

Arrangörer