Nyheter

Välkommen som producent på MAT-rundan 2022!

17/3 2022

Vill du vara ett av besöksmålen på MAT-rundan 2022? Efter två tidigare välbesökta MAT-rundor blir det en även 2022. De två MAT-rundorna som varit lockade många besökare till gårdsbutiker, matproducenter, primärproducenter och restauranger runt om i länet. Vi kommer genomföra årets MAT-runda på liknande sätt som förra året. Matrundan är den 17 och 18 september och öppettiderna blir de samma; klockan 10.00-17.00 båda dagarna. I år kommer även Jönköping och Kalmar län ha liknande rundor samma helg vilket kan gynna dig som har din verksamhet nära länsgränserna.

Kriterier för att delta:

1) MAT-rundan är till för småskaliga mathantverkare och primärproducenter i länet med stadigvarande verksamhet, det vill säga företag med F-skatt. Det innebär att du antingen förädlar svenska råvaror till en egen produkt (mathantverk, café, restaurang), eller är primärproducent och säljer egna produkter, till exempel kött från egen uppfödning, grönsaker, bär och frukt från egen odling eller egenfångad fisk. Det finns också möjlighet att sälja andra svenska matprodukter (gårdsbutik, lanthandel). Du som har din verksamhet på landsbygden har företräde.

2) För att vara med krävs medverkan båda dagarna och att verksamheten är öppen klockan 10.00 – 17.00.

3) Du som har djur behöver följa Länsstyrelsens smittskyddsrutiner kring afrikansk svinpest och ehec.

4) Ditt företag klarar Länsstyrelsens djurskyddstillsyn och kommunens livsmedelstillsyn.

5) Samlar du ytterligare försäljare vid din verksamhet behöver du meddela Länsstyrelsen namnen på företagen.

6) Du har eller kan ordna parkering för minst 10 bilar.

7) Du ansvarar för försäkring som täcker de aktiviteter som du ordnar under MAT-rundan.

Du som har medverkat tidigare år får en inbjudan med anmälningsformulär via mejl. Har du inte medverkat tidigare behöver du mejla eller ringa till Anna-Stina Karlsson för att få ett anmälningsformulär, se kontaktuppgifter här nedanför.

Anmäl dig så snart som möjligt om du vill delta, senast den 20 april. Det är en bindande anmälan och information du lämnar används i både tryckt broschyr och digitala kanaler. Vi förbehåller oss rätten att selektera medverkande företag utifrån MAT:s värdegrund; närproducerade, småskaliga och hållbara måltider och produkter.

Vid frågor kan du kontakta Anna-Stina Karlsson – projektledare MAT-rundan 2022.
anna-stina.karlsson@lansstyrelsen.se
010 223 71 37

Information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter:
Så hanterar vi dina personuppgifter | Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se)

Arrangörer