56. Värends Struts

3 mil norr om Växjö ligger Brodsagården i Lädja. Här har Värends Struts sina djur. På gården mitt i byn Lädja bor sex olika sorters fåglar från små vaktlar till Imponerande strutsar. Detta är Sveriges sydligaste Strutsgård i svenska Strutsföreningen. På ängen springer förutom de vuxna avelsstrutsar även några fjolårskycklingar och kycklingarna som har kläckts i år. I gårdsbutiken hittar ni olika frysta styckningsdetaljer från struts samt strutskorv och småskalig producerade hudvårdsprodukter. 

Gott om plats för parkering som sker på ängen mittemot gårdsbutiken. Gården är inte särskilt tillgänglighetsanpassad. Vägen till ängen och gårdsbutiken är antingen grusad eller gräsbevuxen.

Läs mer om Värends Struts på webbplatsen.

Följ Värends Struts på på Facebook!