33. Nybrukarna

Välkomna till Nybrukarnas andelsjordbruk i Bråna, Tolg som består av ca 4000 m2 grönsaksodling inkl tre tunnelväxthus.

Nybrukarna är ett andelsjordbruk och det betyder att skörden egentligen redan är uppbokad till andelsägarna (prenumeranter) men finns det överskott vid matrundan så kommer viss självplock erbjudas.

  • Vi odlar grönsaker småskaligt och jobbar för att öka mångfalden i odlingen t.ex genom att ha stor variation av grödor, eller plantera blommor och örter för att hjälpa pollinatörer.
  • Vi använder i första hand traktens restprodukter som gödsel, kompostmaterial och täckmaterial.
  • Vi använder inte konstgödsel. Vi använder inte bekämpningsmedel. Vi använder ekologiska eller obetade fröer och eget utsäde.

Ej tillgänglighetsanpassat, men det går att titta på vissa delar av odlingen på avstånd från en gräsväg.

Nybrukarnas webbplats