Kulturparken Småland

I vår breda verksamhet ingår Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet samt Ångaren Thor. Vi arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor som byggnadsvård och arkeologi.

Kulturparken Småland AB ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Företaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län. Kulturparken Småland ska vara en samlingsplats och referenspunkt för debatt och samtal när det nya Smålands framtid ska formas.

www.kulturparkensmaland.se

Hem
x