21. Jönssons Närprodukter

Gårdsbutik med självplock av sockermajs om den är färdig (se facebook) och försäljning av olika potatissorter.

Under MAT-rundan kan du uppleva MAT-Safari på tre gårdar, den 12 och 19 september, i ett samarbete mellan Kastebergs gård, Trotteslövs gård och Jönssons närprodukter. Läs mer på våra sociala medier.
Mat-safarin är väl genomtänkt och tar hänsyn till riktlinjerna kring Covid-19.

Bra parkeringsmöjligheter finns.

Följ Jönssons Närprodukter på facebook