MAT på turné

Nu tar vi MAT till en regional nivå och åker på mini-turné i länet! Det innebär ett nedslag i respektive kommun. På plats bjuder vi på en heldag med flera relevanta seminarier och ett mindre antal utställare. Målgruppen för dagen är verksamma inom vård, skola, omsorg, näringsliv med koppling till mat och hälsa, men även intresserad allmänhet. Turnéns syfte är att öka kunskap om olika aspekter av mat och stimulera till en hållbar utveckling i hela länet.

Välkommen att besöka MAT på turné i din kommun!