Validering som verktyg för kompetensförsörjning inom Hotell och restaurangbranschen

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 10:00 - 13:00

Föreläsare: HRF, Region Kronoberg och UHR utbildning AB

Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar papper på sin kunskap. Genom att validera sina kunskaper omvandlas det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till ett skriftligt kunskapsbevis. Det erbjuds flera möjligheter för den som vill utveckla sig inom sitt yrke eller för en arbetsgivare som vill satsa på sin personal. Det finns flera vägar att validera och använda valideringen som ett verktyg i kompetensförsörjningen. Seminariet arrangeras av Hotell- och restaurangfacket och vänder sig främst till offentliga och privata företag i Småland och på Gotland.

Mer information om seminariet finns här.

Målgrupp: Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen.

Om föreläsaren

Hotell- och restaurangfacket (HRF:s) projekt "En värld av möjligheter" och Region Kronoberg bjuder den 13 september 2019 in till en dialog om kompetensförsörjning med valideringen som ett verktyg.