Svensk och regional mat – miljösmart (arr. LRF Sydost)

Plats: Svensk och regional mat – miljösmart (arr. LRF Sydost)

Tidpunkt: 2018-09-07 14:00 - 15:00

Föreläsare:

I dagens debatt och i media talas det mycket om vad vi ska äta eller undvika att äta. Väldigt många propagerar väldigt starkt för att vi ska äta mindre mängd kött och inte dricka mjölk. Men om man inte vill bli vegetarian eller vegan utan faktiskt gärna vill fortsätta med animaliska livsmedel så finns det olika saker att tänka på.

Man kanske inte behöver äta riktigt så mycket kött som idag men när man väljer kött att man då väljer bra kött som är uppfött enligt svenska djurskyddsregler och gärna är producerat på nära håll. Svensk nötköttsproduktion släpper ut ca 70 % mindre växthusgaser jämfört med den globala produktionen. Betande djur är en förutsättning för vårt öppna odlingslandskap och den biologiska mångfalden. Väldigt många växter och insekter är helt beroende av att det finns betade marker. Den svenska mjölkens klimatpåverkan är 44 % lägre per kilo än det globala genomsnittet. I mjölken finns 18 av de 22 viktigaste näringsämnena vi behöver dagligen.

Välkomna LRF Sydost

Om föreläsaren

Hem
x