Nollvisionen för undernäring hos äldre – en nationell strategi och handlingsplan

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 2019-09-13 14:00 - 15:00

Föreläsare: Anette Andersson och Per Simonsson

Så många som sex av tio över 65 år är eller riskerar att bli undernärda. Förutom det personliga lidandet för hundratusentals svenskar, orsakar det tiotals miljarder i ofta onödiga samhällskostnader. Livsmedelsakademin har tillsammans med Kävlinge Kommun, Orkla, Fazer Food Services, Findus, Oatly, Region Skåne och Kristianstad Högskola fått i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi kan nå en nationell nollvision för undernäring hos äldre.

Kunskapen om undernäring hos äldre är hög i Sverige idag, men för att kunna nå en nollvision krävs nya samarbeten över gränserna med individen i absolut centrum. Sommaren 2019 ska en strategi för fortsatt arbete presenteras för Vinnova, som tilldelat uppdraget. Därefter ska strategin omsättas i en nationell handlingsplan som involverar kommuner, sjukvård, livsmedelsföretag, intresseföreningar, forskning och entreprenörer i hela Sverige. Det kan handla om att länka samman system och organisationer runt den enskilda människan, införa innovativa livsmedel, ta fram sociala lösningar som t.ex. måltidsvänner, eller att designa digitala mät- och uppföljningsinstrument. Läs gärna mer på http://www.livsmedelsakademin.se/nollvision-for-undernaring/ Seminariet arrangeras av Livsmedelsakademin och Findus Special Foods.

Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare och berörd personal inom samtliga verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård som tillhandahåller hemtjänst eller på särskilda boenden för äldre, livsmedelsföretagare, intresseföreningar, forskare och entreprenörer. Du som själv är senior är också varmt välkommen.

Om föreläsaren

Anette Andersson, konsulent Findus Special Foods. Per Simonsson, projektkoordinator Livsmedelsakademin.