Matförsvar – ett samtal om sårbarhet och en ökad självförsörjning (arr Refarm)

Plats: Matförsvar – ett samtal om sårbarhet och en ökad självförsörjning (arr Refarm)

Tidpunkt: 2018-09-07 14:30 - 15:00

Föreläsare: Peter Eklund

Vi har en matproduktion som till stor del baseras på importerade och till stor del fel livsmedel. Vi måste göra ett proteinskifte för att skapa en mer hållbar och långsiktig matkonsumtion. En kraftfull satsning på den blågröna näringen skulle vara ett stort steg att hantera matkonsumtionen. Här diskuterar vägar till en mer långsiktig matförsörjning baserad till stor del lokal matförsörjning
Det sker en odlingsrevolution i Sverige just nu. Alltmer av maten i Sverige produceras utanför landet. Inom fisk och grönt är självförsörjningsgraden mellan 10 – 20%, samtidigt som efterfrågan för hälsosam mat ökar. Vår beredskap i avstängningstider är mycket låg. Vi ”slänger bort” nästan hälften av den energi vi producerar i vårt land. Det finns således ett mycket stort behov av innovationer. Matproduktionen i slutna system – i urbana miljöer är en del av lösningen; ny livsmedelsinfrastruktur, nya företag och nya produktions- och miljöledningssystem och metoder, – helt enkelt en matrevolution.

Om föreläsaren

Peter är tidigare omvärldsanalytiker och utvecklingsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län. Han är kulturgeograf och har under lång tid arbetat med strategiska utvecklingsfrågor nationellt och internationellt för bl a OECD och EU och med forskning på KTH och Mälardalens Högskola samt med näringslivs- och välfärdsfrågor i ett antal kommuner. Han är aktiv som verksamhetsutvecklare inom Refarm och har där arbetat med att analysera möjligheterna att öka den lokala självförsörjningsgraden.

Hem
x