Mat och Cancer – vad ökar och minskar risken?

Plats: Mat och Cancer – vad ökar och minskar risken?

Tidpunkt: 2018-09-08 13:00 - 14:00

Föreläsare: Karin Aldin, Dietisternas Riksförbund, Mat och Cancer

Visste du att 1/3 av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas genom att äta rätt, hålla en hälsosam vikt och vara fysiskt aktiv? World Cancer Research Fund är världsledande inom forskning på sambandet mellan hur vi äter och rör på oss och vår risk att insjukna i cancer. Dietisternas Riksförbund jobbar sedan 2015 med projektet Mat och Cancer som finansieras av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Syftet är opinionsbildning och kunskapsspridning om forskningen till Sveriges befolkning, hälso- och sjukvårdspersonal, beslutsfattare med flera för att så många som möjligt ska få chansen att minska sin risk för cancer! Under vårt seminarium kommer vi att prata om de senaste forskningsresultaten, arbetet bakom forskningen samt hur vi jobbar inom projektet.

Om föreläsaren

Hem
x