Innovationer och tillväxtpotential inom livsmedelssektorn (arr. Refarm)

Plats: Innovationer och tillväxtpotential inom livsmedelssektorn (arr. Refarm)

Tidpunkt: 2018-09-08 10:00 - 11:00

Föreläsare: Håkan Sandin, SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration och initiativtagare OAS

SSEC är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ägs och drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet, tillsammans med svenska kommuner, stora internationella konsultbolag och energibolag. Nätverket bygger upp en ny svensk cirkulär och mutualistisk livsmedelsindustri i hela Sverige. Jag kommer i huvudsak berätta om hur detta går till och vilka effekter det kommer att få på det svenska samhället. I dagsläget talar vi om miljard investeringar på 2-3 platser och om ett paradigmskifte avseende hur man producerar primära livsmedel.

Om föreläsaren

Hem
x