Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge + Byt stil och ta framtiden på allvar (arr. Refarm)

Plats: Bygemenskap och lokal utveckling och bygg-gemenskap och tillsammansbygge + Byt stil och ta framtiden på allvar (arr. Refarm)

Tidpunkt: 2018-09-08 11:30 - 12:30

Föreläsare: Niklas Wennberg, Pond, och Peter Eklund, Näring & Liv, samt Verksamhetsutvecklare på Refarm

Byggemenskaper ger fler och mindre aktörer utrymme på bostadsmarknaden vilket bidrar till ett bostadsbyggande med högre kvalitet och en mer varierad stadsmiljö, i såväl skala som uttryck. Runt om i Sverige växer sådana exempel nu fram såväl på landsbygd som i städer. Begreppet hållbarhet används här i dess bredare bemärkelse med hänsyn, inte bara till miljön, utan även de sociala aspekterna samt de boendes krav på kvalitet i boendemiljön. Att gestalta byggnader och livsmiljöer som kan bli instrument för att stärka ekosystem och knyta samman kretslopp. En möjlighet att utveckla en helt ny samhällsplanering , en cirkulär planering och bostadsbyggande. Där urbana ytor likväl som landsbygdens mark tas tillvara i ett betydligt mer gränsöverskridande sätt. Över hela landet finns mängder av gamla industrilokaler eller tomma djurstallar. Dessa lokaler är en resurs och tillgång om vi renoverar och anpassar lokalerna så att de får liv igen och skapar nya arbetstillfällen i såväl i staden som på landet. Nya hus där odlingar av fisk och grönsaker är lika självklart som dagens parkeringsplatser.
Vi behöver både en storskalig, småskalig, hållbar, cirkulär och högteknologisk utveckling som tar vara på alla resurser och restflöden i samhället och omvandlar dem till mat eller andra nyttigheter, förskönar vår byggda och obyggda miljö.

Om föreläsaren

Hem
x