Blågröna jobb i stad och land (Agenda 2030)

Plats:

Tidpunkt: 2018-09-08 11:00 - 12:30

Föreläsare: Magnus Johansson, Peter Eklund, Veronica Andrén

Stadsodling – många nya gröna jobb livsmedelsproduktion som en del av tätorternas bostadsproduktion
Utgångspunkt är visionen och näringslivsplattformen ”Många nya gröna/blå jobb i Sverige senast 2030”, varav en stor del för grönsaksproduktion – såväl på landsbygden och i stadsodlingar som i stora och mindre kvartersväxthus – ofta med integrerad fiskodling.
Magnus Johansson, politisk sakkunnig hos bostadsminister Peter Eriksson

Framtiden är grön
En blågrön omvärlds- och gapanalys om samhällsutveckling och samhällsplanering. Vilken potential har Kronoberg att skapa jobb och attraktivare platser? Hur ser marknaden ut för fisk och grönt?
Peter Eklund, Näring o Liv

Fisk och grönt i stad och land
Jordbruksverkets arbete med att främja vattenbruk i hela Sverige.
Veronica Andrén, Jordbruksverket

Om admin-black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Om föreläsaren

Hem
x