Anabola måltider – vikten av bra matvanor på äldre dar (arr. Omsorgsförvaltningen Växjö kommun)

Plats: Anabola måltider – vikten av bra matvanor på äldre dar (arr. Omsorgsförvaltningen Växjö kommun)

Tidpunkt: 2018-09-08 11:30 - 12:30

Föreläsare: Madelene Johansson och Cecilia Svanberg, Omsorgsförvaltningen, Växjö kommun

Idag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Undernäring är idag ett dolt folkhälsoproblem som inte bara handlar om viktnedgång, utan om kroppens sammansättning och den inre hälsan. Bra matvanor genom hela livet som anpassas efter den åldrande kroppens behov är därför av stor vikt för att bibehålla hälsa och undvika onödig undernäring.

Vid detta seminarium kommer prata vi om vad som händer i den åldrande kroppen, vad kroppen behöver och vad man som äldre kan behöva tänka lite extra på. Varför och hur förändras näringsbehovet under livets gång? Vad säger den senaste forskningen när det gäller bra mat för äldre? Hur omsätter man råden till mat på tallriken? Hur arbetar dietisterna i Växjö kommun för att främja goda matvanor inom äldreomsorgen? Vid detta seminarium besvaras dessa frågor och många fler

Växjö kommun har haft dietistverksamhet i omsorgsförvaltningen sedan 2002, och var därmed en av de första kommunerna i landet som valde att satsa på denna spetskompetens inom mat, måltider och nutrition. Under dessa 16 år har dietistverksamheten utökats från en halvtidstjänst till två heltidstjänster, och dietisten är en självklar resurs i arbetet med allt från patientsäkerhet till måltidsrutiner.
Vad är en dietist?

Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Endast personer som har tagit examen från dietistprogrammet på universitetet kan ansöka om att få dietistlegitimation. Dietister behandlar och förebygger olika nutritionsrelaterade tillstånd och har akademisk utbildning och klinisk träning som ger unika kvalifikationer till att göra detta. De flesta dietister arbetar inom öppen och sluten hälso- och sjukvård men dietister finns även inom kommuner och statliga verk, livsmedels- och läkemedelsindustri, frisk- och företagshälsovård, forskning mm. Nutritionsforskningen utvecklas ständigt vilket förnyar dietistens roll i tjugohundratalets svenska hälso- och sjukvård och sporrar till att följa den vetenskapliga utvecklingen och hålla metoder och arbetssätt uppdaterade.

Om föreläsaren

Madelene Johansson, leg dietist, med mag. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Cecilia Svanberg, leg dietist, fil kand. Växjö kommun, omsorgsförvaltningen. Utsedd till Årets Dietist 2018 av Dietisternas Riksförbund. Både Madelene och Cecilia har lång erfarenhet av både kliniskt patientarbete inom slutenvården och utvecklingsarbete inom kommunal vård och omsorg.

Hem
x