Seminarier

Under två dagar i september skapar vi en nationell mötesplats i Växjö där du kan uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet.

Seminarier och föreläsningar är en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. Seminarierna riktas både till branschfolk – alla de som på något sätt arbetar med mat, vare sig det är i offentlig eller privat verksamhet – och en allmänhet som har ett intresse av mat, folkhälsa och hållbarhet. Alla seminarier är kostnadsfria för besökarna.

Webbanmälan är stängd.

13 september

Växjö Konserthus - 09:00

Integrerade pedagogiska måltider – från förskola, skola och fritids

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 13 september

Föreläsare: Frida Ambjörnsson, Julia Hansson, Hanna Sepp, Nadja Virge och Mimmi Björkeryd

Syftet med seminariet är att belysa vikten av att arbeta med måltiden som pedagogisk resurs för att främja hälsosamma och hållbara matvanor. Vi vill visa på den röda tråden i arbetet med integrerade pedagogiska måltider – från förskola till högstadiet. Seminariet riktar sig till bl.a. pedagoger, kockar, rektorer, måltidschefer och folkhälsoplanerare. Seminariearrangör är Måltid Sverige.

Vänninor till vänninor

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 13 september

Föreläsare: Golnoush Lundén Keshavarzi

Vänninor till vänninor är ett projekt som fått uppmärksamhet runt om i Sverige. Målgruppen är invandrarkvinnor som lever i ett utanförskap och en utsatthet på grund av psykisk och social ohälsa. Störst fokus för projektet är att stärka deras självförtroende samt att förbättra deras hälsa med hjälp av matlagning och gemenskap. Seminariet riktar sig till tjänstemän inom den offentliga och privata sektorn som arbetar med hälsa och utanförskap. Seminariearrangör är Alvesta kommun.

Maten Planeten och Du – bli en förändringsagent

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 09:00 -10:30, 13 september

Föreläsare: Elever från IB18 Katedralskolan i Växjö och Susann Ask

Utifrån vad ungdomarna tycker är viktigt kring hälsa, miljö och klimat, identifieras “triggers” som kan driva förändring. Vilka förutsättningar måste finnas/måste skapas för att kunna göra hållbara val av mat för hälsa, miljö och klimat. Seminariet riktar sig till ungdomar och arrangeras av Region Kronoberg.

Växjö Konserthus - 10:00

Validering som verktyg för kompetensförsörjning inom Hotell och restaurangbranschen

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -13:00, 13 september

Föreläsare: HRF, Region Kronoberg och UHR utbildning AB

Inom hotell- och restaurangbranschen är det många som saknar papper på sin kunskap. Genom att validera sina kunskaper omvandlas det man lärt sig genom praktiskt arbete till formell kunskap. Validering är alltså inte utbildning eller praktik utan en metod som leder till ett skriftligt kunskapsbevis. Seminariet arrangeras av Hotell- och restaurangfacket.

Växjö Konserthus - 11:00

Hur kan du arbeta för att få konsumenter att välja hållbar mat?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 13 september

Föreläsare: Emma Schütt, Maria Nyquist och Aida Ramic

Forum för miljösmart konsumtion drivs av Konsumentverket och är en arena för dig som arbetar för att underlätta för människor att konsumera mer hållbart. På seminariet får du ta del av kunskap, metoder och exempel på projekt som stöd i arbetet med att göra konsumtionen av livsmedel mer hållbar. Seminariet riktar sig till livsmedelsbranschen och kommuner som arbetar med att förändra kostvanor i en mer miljömässigt hållbar riktning. Seminariet arrangeras av Konsumentverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Klimatsmart viltkött i storköken

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 13 september

Föreläsare: Torsten Mörner

Viltkött kan ses som ett mycket klimatsmart kött, ja helt enkelt en resurs som springer runt i skogarna. Under detta seminarium kommer vi få diskutera viltköttets potential och undersöka vilka möjligheter som finns för att servera mer viltkött i kommunernas och regionens storkök. Seminariet riktar sig till personer som jobbar inom den offentliga sektorn och allmänheten som är intresserade av frågan. Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen och LRF.

Sustainable food in European Green Leaf Network cities (Fully booked)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 13 september

Föreläsare: Environmental officers from the various cities

A lot of interesting things are going on in Växjö related to food and sustainability. But what is going on in other parts of Europe? In this seminar we will listen to experiences, challenges, solutions and projects from cities in Belgium, Ireland, Netherlands, Portugal and Spain. Arranged by Växjö Municipality. The seminar is fully booked.

Vad ska Kalle äta? Om personcentrerade, pedagogiska och hälsosamma sjukhusmåltider

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 13 september

Föreläsare: Kerstin Arvidsson, Maria Björklund Helgesson och Susann Ask

De offentliga måltiderna har stor potential som verktyg för beteendeförändring, och vara normerande när det gäller hälsosamma matvanor. En sjukhusvistelse är en unik möjlighet att låta en person med kronisk sjukdom få prova på mat som kan förbättra behandlingen av sjukdom eller fungera förebyggande – trots detta fungerar maten på sjukhus sällan som ett pedagogiskt redskap. Seminariet arrangeras av Dietisternas riksförbund och riktar sig till bl.a. hälso- och sjukvårdspersonal, dietister och personer med vårderfarenhet.

Individuella behov – samma förutsättningar. Nationella riktlinjer för specialkost

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 13 september

Föreläsare: Kerstin Berg, Gunilla Martinsson och Camilla Wiström

Lägesrapport kring de kommande nationella riktlinjerna för specialkost, som utarbetas av Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola, som varit ute på remiss under våren. Riktlinjerna beräknas vara klara vid årsskiftet. Målgruppen för seminariet är bl.a. måltidschefer, kockar, skolledare, skolhälsovård, pedagogisk personal, beslutsfattare och myndigheter. Seminariet arrangeras av Kost och Näring.

Vad säger lagen - vad säger magen?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:00 -12:30, 13 september

Föreläsare: Josephine Garpsäter och Lena Martin

Idag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige, och de blir allt fler i takt med att medellivslängden stiger. Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Med undernäring följer inte bara personligt lidande utan även risk för ytterligare sjukdom och funktionsnedsättning samt de stora kostnader i form av samhälleliga resurser som tas i anspråk. Seminariet riktar sig åt bl.a. beslutsfattare, chefer, berörd personal inom samtliga verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, som tillhandahåller hemtjänst eller på särskilda boenden för äldre. Seminariet arrangeras av Växjö kommun omsorgsförvaltningen.

Växjö Konserthus - 13:30

Kan hållbara matvanor förebygga risken för cancer?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:30 -16:30, 13 september

Föreläsare: Pamela Andersson, Klara Nypelius Standley, Malin Skogström, Emily Sonestedt och Jens Vikingsson

Minst 30% av all cancer skulle kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Vems ansvar? Seminariet kommer att lyfta sambandet mellan mat och cancer samt betydelsen av hälsosamma matvanor utifrån såväl ett vetenskapligt som praktiskt perspektiv. Seminariet är öppet för alla men riktar sig i första hand till personal och förtroendevalda inom hälso- och sjukvård. Seminariearrangör är Region Kronoberg, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Mat och Cancer Dietisternas Riksförbund.

Växjö Konserthus - 14:00

Bidrar lokal mat till hållbar utveckling? (Fullbokat)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 13 september

Föreläsare: Rebecka Milestad och Maria Wivstad

Lokal mat är en samlingsterm utan tydlig definition som används i olika sammanhang för att antyda en mer hållbar produktion. Ibland ställs ”lokalt” mot ekologiskt, under antagandet att de båda produktionsformerna konkurrerar om samma konsumenter och har olika svar på hållbarhetsutmaningarna inom livsmedelsproduktionen. Men detta synsätt leder fel! Seminariet riktar sig till lantbrukare, restaurangbranschen, rådgivare, konsumenter, m.fl. som är intresserade av miljö och andra hållbarhetsaspekter av livsmedelsproduktionen. Seminariearrangör är EPOK. Seminariet är fullbokat.

Inspireras av Göteborgsmodellen – Tillsammans minskar vi matsvinnet!

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 13 september

Föreläsare: Christina Linnerhag

Välkommen till en inspirationsföreläsning om hur vi minskar matsvinnet i våra offentliga kök och restauranger. Du kommer att få höra om Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och hur den blev en framgångssaga i Göteborg och nu är på väg att spridas över landet. På två år halverades matsvinnet i Göteborgs Stads kök, motsvarande 900 000 portioner på ett år. Seminariet arrangeras av CRKKL – Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län.

Så här jobbar Växjö kommun för att skapa hållbara måltider för barn, elever och äldre (Fullbokat)

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 13 september

Föreläsare: Anneli Ekstedt, Benjamin Blum och Nathalie Tallefors

Måltidsorganisationen som är en samlad kostorganisation sedan 2015 ansvarar för Växjö kommuns offentliga måltider till barn, elever och äldre. Kom och lyssna på hur vi gör för att skapa kostnadseffektiva offentliga måltider som genomsyras av hållbarhet, näringsriktighet och matglädje. Seminariet arrangeras av Växjö kommun – måltidsorganisationen. Seminariet är fullbokat.

Nollvisionen för undernäring hos äldre – en nationell strategi och handlingsplan

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 13 september

Föreläsare: Anette Andersson och Per Simonsson

Så många som sex av tio över 65 år är eller riskerar att bli undernärda. Förutom det personliga lidandet för hundratusentals svenskar, orsakar det tiotals miljarder i ofta onödiga samhällskostnader. Livsmedelsakademin har tillsammans med flera andra organisationer fått i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi kan nå en nationell nollvision för undernäring hos äldre. Seminariet riktar sig bl.a. till beslutsfattare, chefer, berörd personal inom samtliga verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård. Du som själv är senior är också varmt välkommen. Seminariet arrangeras av Livsmedelsakademin och Findus Special Foods.

Hållbar mat i ett konstigt klimat

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 14:00 -15:00, 13 september

Föreläsare: Jens Berggren

De gröna näringarna hör till de sektorer som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringens effekter. Kraftigare extremväder med torka, stormar, bränder och översvämningar förutspås inträffa allt oftare. Även om Svenskt lantbruk hör till världens absolut mest hållbara, behöver vi ställa om för att bli ännu mer klimat- och miljöeffektivt. Seminariet arrangeras av LRF Sydost.

Växjö Konserthus - 15:30

Fri från hunger!

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 13 september

Föreläsare: Catarina Antikainen, Joel Holmdahl, Maria Gardfjell och Sara Norrby Wallin

Vad innebär begreppet matsuveränitet? Hur används mänskliga rättigheter för att bekämpa hunger? Och vad behövs från politiskt håll för att skapa ett hållbart matsystem? Ett panelsamtal om visioner för ett annat matsystem med småbrukare Joel Holmdahl från organisationen Nordbruk, Catarina Antikainen från FIAN Sverige och Maria Gardfjell från riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Seminariet arrangeras av Växjö Fairtrade City.

Vår Kokbok Vegan. Mat från växtriket för alla

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 13 september

Föreläsare: Sara Begner

Vår kokbok har varit självklar i svenska hem sen 1951. Sara Begner kommer att prata om Vår kokbok med inriktning på den nya veganska grundkokboken. Under seminariet bjuder Sara på massor av energi och flera konkreta tips på hur du ska lyckas i köket. Seminariet arrangeras av Coop.

Ett barnrättsperspektiv på hälsosamma matvanor

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 13 september

Föreläsare: Susann Swärd

Barnkonventionen blir lag den 1/1-2020. Seminariet går igenom hur barnets rättigheter kan kopplas till hälsosamma matvanor. Seminariets målgrupp är personer som arbetar med barn i förskolan, skolan och på boenden, samt andra med intresse av ökad förståelse för hur barnkonventionen kan kopplas till hälsosamma matvanor. Seminariearrangör är Region Kronoberg.

Nästa steg: att förebygga och behandla undernäring i praktiken

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 13 september

Föreläsare: Josephine Garpsäter och Cecilia Svanberg

I de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, finns två mål som tydligt ramar in det viktiga arbete vi har framför oss när det gäller att förebygga, upptäcka och behandla undernäring hos äldre. Seminariet riktar sig år dig som arbetar med mat, måltider och nutrition inom hälso- och sjukvård eller omsorg eller du som senior själv är också varmt välkommen. Seminariearrangör är Växjö kommun omsorgsförvaltningen.

Mat och dryck – en stor potential inom besöksnäringen

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 15:30 -16:30, 13 september

Föreläsare: Frida Wallén, Emma Ekaremål och Oskar Wijk

Mat och dryck blir allt viktigare vid val av resmål. Visit Sweden berättar vad som lockar den internationella besökaren, hur lokal mat och dryck kan höja en upplevelse men behöver paketeras rätt och hittas. Och vad ett enkelt bord i skogen kan resultera i. Seminariet arrangeras av Visit Sweden och Destination Småland.

14 september

Växjö Konserthus - 10:00

Bra mat för dig, din plånbok och planeten

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 14 september

Föreläsare: Hanna Olvenmark, Portionen Under Tian

Spelar det någon roll vad vi lägger på tallriken? Det är leg. dietist och kokboksförfattaren Hanna Olvenmark övertygad om. Inte bara utifrån vilken påverkan det har på vår planet utan också på oss själva utifrån saker som ekonomi och hälsa.

Bra mat för dig som vill nå dina mål

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 14 september

Föreläsare: Kajsa Asp Jonson

Om du tänker dig att kroppen byggs upp av det byggmaterial du fått i dig via maten – då är det ganska självklart att du både mår bättre och får bättre resultat om du fokuserar på bra mat som ger dig näring och energi. Seminariet arrangeras i samarbete med Smålandsidrotten.

Den goda måltiden för matfriska seniorer

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 14 september

Föreläsare: Emma Nilsson och Cecilia Svanberg

Vad vi äter och dricker spelar stor roll för vår hälsa. När vi blir äldre förändras behovet av näring och energi, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Men det är inte bara näringsinnehållet i maten som påverkar välbefinnandet. Den goda måltiden består av mat vi tycker om och som är bra för oss, och den avnjuts i ett sammanhang där vi trivs och känner oss trygga. Seminariet vänder sig främst till dig som är 65 år eller äldre, men alla som är intresserade av mat och måltider för seniorer är varmt välkomna. Seminariet arrangeras av Växjö kommun.

Fejkad mat eller äkta vara?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 10:00 -11:00, 14 september

Föreläsare: Björn Bernhardson

Vad innehåller egentligen dagens livsmedel? Industrin tillverkar mer och mer av maten vi köper – på restaurang och i butik, och när de lagar vår mat så följer de andra recept där tillsatser, aromer och andra industriella ingredienser är vanligt förekommande. Seminariearrangör Äkta vara.

Växjö Konserthus - 11:30

Välj vego

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 14 september

Föreläsare: Siri Barje och Frida Lund

Siri och Frida guidar er genom instagramfilter och hur man tar en fin matbild. Hur ska man tänka med ljus, komposition och tilltal. De pratar även om hur du kan välja vego och tillaga proteiner från växtriket. Välj vego!

Mat och hållbarhet - så här jobbar Coop

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 14 september

Föreläsare: Charlotta Szczepanowski

På föredraget får du insikt om vad som är väsentligt att adressera i livsmedelskedjan och hur olika matprodukter påverkar människan och miljön. Vi pratar om komplexa samband och reder ut fallgropar. Dessutom kommer vi prata om hur Coop arbetar och ge konkreta tips på vad du som konsument kan göra. Seminariet arrangeras av Coop.

Småländska gårdsbutiker & kaféer, På resa genom Sverige

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 14 september

Föreläsare: Ann-Charlotte Fägerlind

Ann-Charlotte presenterar olika landskap och de platser hon besöker på ett kärleksfullt och personligt sätt, i det här fallet Småland. Hon har en bred erfarenhet i yrket som fotograf och de vackra bilderna i böckerna På resa genom Sverige som lockar läsaren till utflykter. Seminariet arrangeras av Isabergs förlag AB.

Fakta och ofakta om kolhydrater och gluten

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 14 september

Föreläsare: Maria Sitell

Det skrivs kilometerlånga artiklar om vad som anses som nyttig och onyttig mat, ibland på ganska svajiga grunder. Och det är lätt att tro att råden ändrar sig hela tiden. Senaste decenniet har kolhydrater och gluten fått stå i skottgluggen och efterträdde den fettskräck som fanns på 80- och 90-talet. Så vad gäller egentligen och vad säger den samlade vetenskapen om vad vi ska äta för hälsans skull? Och för klimatet? Seminariet arrangeras av Brödinstitutet.

Ät gott även i kristider

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 14 september

Föreläsare: Niklas Kämpargård

God och nyttig mat för dig och din familj är en självklarhet även i kristider. Genom att förbereda sig väl och ha ett välfyllt skafferi kan man äta gott trots en samhällsstörning. Genom att kombinera ett välfyllt skafferi med egna odlingar, kryddor och bär från skogen och smaker du känner igen från vardagen kan krislådan mycket väl fungera som en trygghet vid en samhällsstörning. Seminariet arrangeras av Svenska Blå Stjärnan.

Kan hållbara matvanor förebygga risken för cancer?

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -13:00, 14 september

Föreläsare: Pamela Andersson, Klara Nypelius Standley och Jens Vikingsson

Minst 30% av all cancer skulle kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Mediaprofilen Pamela Andersson delar med sig om hur hon hanterat sin kamp mot cancer, Klara Nypelius från Dietisternas riksförbund berättar om de vetenskapliga sambanden mellan mat och cancer, och  kocken Jens Vikingsson inspirerar till grönare matlagning. Seminariet är öppet för alla som vill veta mer om sambandet mellan mat och cancer. Seminariearrangör är Region Kronoberg, Cancerstiftelsen i Kronobergs län, Mat och Cancer Dietisternas Riksförbund.

Minska matavfallet med Paul Svensson

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 11:30 -12:30, 14 september

Föreläsare: Paul Svensson

Det regionala avfallsbolaget Södra Smålands avfall och miljö har som mål att minska matavfallet med 25 procent till år 2025. Stjärnkocken Paul Svensson hjälper oss med inspiration och konkreta tips för att nå målet i en föreläsning om hur vi kan reducera vårt matsvinn genom kunskap och nyfikenhet.

Växjö Konserthus - 13:00

Superfoods från Småland

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 14 september

Föreläsare: Anna Blücher och Anna K Sjögren

Idag är det trendigt att äta och leva hälsosamt men många tror att det krävs fröer, frukter och nötter från andra sidan jordklotet för alla som vill äta sunt. I själva verket finns det mängder av nyttiga råvaror och livsmedel att välja på av allt det som produceras i Småland och på Öland. Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen.

Nya sorters kakor, utan laktos och ägg

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 14 september

Föreläsare: Hanna Bergström

Välkommen på ett inspirerande föredrag som bevisar att ”riktiga kakor” kan göras utan både ägg och smör! Hanna Bergström, författare till böckerna “Nya sorters kakor”och “Vegan Vegan!”, berättar om hur hon utvecklat fler än 60 unika och smarriga kakrecept baserade på vanliga råvaror som står i de flestas skafferier men trots det är helt växtbaserade. Seminariet arrangeras av Isberg förlag AB.

Svemester – så reser du smart och hållbart i Sverige

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 14 september

Föreläsare: Niklas Kämpargård

Man behöver inte åka utomlands för att ta del av fantastiska semesterupplevelser. Det räcker att ta tåget till grannstaden, cykla runt en sjö och äta på en fantastisk restaurang i grannskapet. Svemester – det nya sättet att resa hemma – är bra för både plånboken och klimatet samtidigt som du lär känna ditt eget land. Seminariet arrangeras av Destination Småland.

Château Vadå – om det okända fusket med ditt vin

Plats: Växjö Konserthus

Tidpunkt: 13:00 -14:00, 14 september

Föreläsare: Mats-Eric Nilsson

Vi svenskar dricker alltmer vin. Men frågan är om vi vet vad som döljer sig i flaskan och boxen? Med rader av uppseendeväckande exempel berättar han om vinbranschens okända fusk och tricksande – men också om de goda alternativen. Seminariet arrangeras av Tal och Skrift AB.