Seminarier

MAT är en nationell mötesplats där du kan uppleva, smaka, sprida och få kunskap, inspirera och inspireras och skapa debatt om mat utifrån hållbarhetsperspektiv, folkhälsoperspektiv och måltiden som helhet. Seminarier och föreläsningar har alltid varit en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv.

Till seminarieprogrammet bjuder vi in organisationer och företag som vill vara med och skapa en mötesplats för att lyfta Sverige som matland och samtidigt öka kunskapen kring matens betydelse. Med seminarierna når vi branschfolk  i offentlig och privat verksamhet – men även allmänhet med ett personligt intresse av mat, folkhälsa och hållbarhet. Under MAT2019 hade vi över rekordstort antal seminariebesök under en helg med över 2000 besök. Till följd av Coronapandemin publicerades under hösten 2020 flera digitala föreläsningar och kurser.

_________________________________________________

Kontakt

För frågor angående seminarier, kontakta projektledare Karin Malm

E-post:
Telefon: 0470-73 32 75