Seminarier fredag 8 september

ANMÄLAN

09.00-10.30

 

Nationella och lokala satsningar kring livsmedelsfrågan (Agenda 2030) LOKAL: CHRISTINA NILSSON SALEN

Vårt livsviktiga vatten – en förutsättning för hållbar matproduktion Karolina Skog, miljöminister
Tänk globalt och agera lokalt Julia Ahlrot, hållbarhetschef, Växjö kommun
Sverige kan bli självförsörjande på livsmedel – i Sverige och världen
Utgångspunkt är att framtidens matproduktion handlar om att vi skall göra det som vi redan är bra – fast ännu bättre – och ännu mera. Det viktiga är att vi reformerar vår livsmedelsproduktion så att den belastar miljön mindre, att det vi producerar är nyttigt för människan samt skapar sysselsättning i stor utsträckning. Därmed förbättras och säkras våra försörjningssystem i kristider/avstängningstider/katastroflägen. Håkan Sandin, verksamhetsledare, SSEC

 

Dolda animalier (9.00-10.00) LOKAL: OFELIA

Proteinskiftet förutsätter att det finns växtbaserade alternativ till animaliska ingredienser i stormarknadens alla livsmedel!
Gunnar Backman, Nordisk Råvara AB. Nordisk råvara odlar grödor, som traditionellt sett växer i andra delar av världen, på våra breddgrader. De återinför också svenska kulturarvsgrödor på platser där de en gång växte. Alla grödor från Nordisk råvara odlas på ett skonsamt sätt, i utvald jord, av odlare som bryr sig. Resultatet blir råvaror av hög kvalitet, med fina näringsvärden – och som smakar fantastiskt.

 

Vegan eller ”ekoköttis”? LOKAL: ATELJÉN

Många ekologiska lantbruk är beroende av stallgödsel som gödning och har klöver som odlas till djurfoder som nödvändig kvävefixerare i växtföljden. Står det i konflikt med att vi behöver minska kött- och mejerikonsumtionen för klimatets skull? Och innebär det att den strikta veganen väljer bort de ekologiska vegetabilierna, eller är det så att vegotrenden gynnar en mer hållbar och etisk köttproduktion? Kan vi skapa nya och innovativa ekologiska växtodlingssystem som är djuroberoende, eller är djurhållning helt nödvändig i hållbara lantbrukssystem för att ta tillvara resurser och gynna biologisk mångfald? I ett panelsamtal med forskare, producenter och innovatörer pratar vi om hur ekomaten kan främja en kost som är bra för både miljö och hälsa.
Karin Ullvén, kommunikatör vid EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

 

Bli bonde mitt i staden LOKAL: SPEGLARNAS SAL

Det pågår just nu (2017-2018) ett projekt i Växjö, Malmö och Göteborg som heter Stadsbruk. Projektet handlar om att vi i de här städerna skapar förutsättningar för odlingsföretag i urban miljö. På så vis skapas fler gröna jobb, en skönare grönare stad, ökad biologisk mångfald, bättre tillgång på lokala råvaror och ökat intresse och kunskap kring odling.
Sofia Asplund och Cyrille Gaubert, Stadsbruk

 

En fluga i soppan – vad kan det leda till? LOKAL: SKATTKAMMAREN

Anticimex pratar om olika typer av skadedjur som kan förekomma vid livsmedelshantering, vilka smittor de kan sprida och hur man förebygger dem.
Ellinor Mårtensson, matsäkerhetstekniker, Anticimex AB, Växjö

 

Utveckling av måltider och måltidsmiljö i äldreomsorgens särskilda boenden – erfarenheter från ett projekt i Växjö kommun LOKAL: KARL BIRGER BLOMDAHL

Varje år besvarar omsorgstagare och verksamheter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård nationella enkäter med frågor om vården och omsorgen. Inom särskilt boende handlar ett par frågor om mat och måltider. Smakar maten bra, och upplevs måltiden som en trevlig stund på dagen? Finns det rutiner för genomförande av dygnets alla måltider?
I Växjö kommun blev resultatet i brukarundersökningen allt lägre mellan åren 2013-2015, vilket föranledde att ett projekt för att öka nöjdheten med mat och måltider hos omsorgstagarna startades år 2016. Projektet kom att bli ett samarbete mellan olika professioner och olika verksamheter. Vid dagens seminarium kommer ni att få en presentation av projektets gång och vilka resultat som har visats hittills. Seminariet kommer att omfatta såväl teoretiska som praktiska inslag.
Cecilia Svanberg är legitimerad dietist, och arbetar inom äldreomsorgen med mat och måltider för äldre i Växjö kommun. Cecilia är en av Sveriges mest erfarna kommundietister och hon har med stort engagemang arbetat med förbättrings- och kvalitetsutveckling inom mat och måltider för äldre under de senaste 10 åren. Arrangör: Växjö kommun

 


10.00-10.45

 

Livsmedelsstrategin – för en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och klimatsmart LOKAL: ANIARA

Regeringen har tillsammans med näringsliv och civila aktörer tagit fram en livsmedelsstrategi, för att öka livsmedelsproduktionen, livsmedelsexporten och mängden jobb inom livsmedelssektorn. Dessutom så ska livsmedelsproduktion utvecklas till att bli hållbar och mer klimatsmart.
Monica Haider, Miljö- och jordbruksutskottet, Harald Svensson, stabschef på Jordbruksverket samt Lars-Ove Johansson, Regionordförande för Lantbrukarnas Riksförbund / Arrangör: Socialdemokraterna Växjö

 


 

ANMÄLAN

11.00-12.30

 

Blågröna jobb i stad och land (Agenda 2030) LOKAL: CHRISTINA NILSSON SALEN

Stadsodling – många nya gröna jobb livsmedelsproduktion som en del av tätorternas bostadsproduktion
Utgångspunkt är visionen och näringslivsplattformen ”Många nya gröna/blå jobb i Sverige senast 2030”, varav en stor del för grönsaksproduktion – såväl på landsbygden och i stadsodlingar som i stora och mindre kvartersväxthus – ofta med integrerad fiskodling.
Magnus Johansson, politisk sakkunnig hos bostadsminister Peter Eriksson
Framtiden är grön
En blågrön omvärlds- och gapanalys om samhällsutveckling och samhällsplanering. Vilken potential har Kronoberg att skapa jobb och attraktivare platser? Hur ser marknaden ut för fisk och grönt?
Peter Eklund, Näring o Liv
Fisk och grönt i stad och land
Jordbruksverkets arbete med att främja vattenbruk i hela Sverige.
Veronica Andrén, Jordbruksverket

 

Upphandling – ett verktyg för offentliga måltider med kvalitet LOKAL: ATELJÉN

En genomtänkt upphandling är ett bra verktyg för att säkerställa att maten som serveras i offentliga kök håller hög kvalitet ur flera olika aspekter. Upphandling utgör inte bara grunden för vilka livsmedel som används vid tillagning utan bidrar även i förlängningen till hur nöjda dina matgäster blir. En bra upphandling hjälper även till att få koll på kostnader och nå politiska mål. Ibland upplevs upphandlingar som jobbiga och resurskrävande, med krångliga kriterier och krav på certifikat och uppföljning. Det behöver inte vara så!
Välkommen till ett seminarium där vi reder ut myter och missförstånd kring offentlig upphandling av måltider. Vad får man göra? Vad får man inte göra? Vi visar konkreta verktyg och belyser tankesätt som underlättar arbetet hos både köpare och säljare, och berättar mer om Upphandlingsmyndigheten och Livsmedelsverket stöd.
Allt med fokus på bra offentliga måltider ur ett helhetsperspektiv!
Föreläsare:
Monica Sihlén, miljövetare Upphandlingsmyndigheten
Helena Robling, miljöekonom Upphandlingsmyndigheten
Eva Edin, kostekonom Upphandlingsmyndigheten
Eva Sundberg, kostekonom Livsmedelsverket
Anna-Karin Quetel, nutritionist Livsmedelsverket
Seminariearrangörer:
Upphandlingsmyndigheten och Livsmedelsverket

 

”From farm to fork” – ny spännande och hållbar mat från havet LOKAL: SPEGLARNAS SAL

År 2050 beräknas vi vara över 9 och en halv miljard människor på jorden – hur skall vi kunna producera god och näringsriktigt mat till alla?
”Sjömat” är både näringsriktig och god mat som går att odla med nya hållbara tekniker. Faktum är att vattenbruket är den snabbast växande livsmedelssektor i världen. Snuttan, Sofia och vänner samtalar om marint vattenbruk, om hur och vad vi kan odla hållbart i havet och om hur vi kan tillaga och presentera det på bästa sätt. Vad finns det för nya spännande arter och produkter som vi kan odla och laga? Kom och var med och prata och smaka – på vårt seminarium ”From farm to fork”.
Kristina ”Snuttan” Sundell, SWEMARC, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Göteborgs Universitet och Sofia B. Olsson Restaurang vRÅ, Clarion Post Hotell, Göteborg

 

Den transparenta bonden LOKAL: OFELIA

Nya affärsmodeller såsom andelsjordbruk sprider sig över landet, liksom nya marknadsplatser för lokal mat såsom REKO-ringar. Hur kan dessa modeller leda till en stärkt lokal matproduktion? Hur kan vi minska avståndet mellan producent och konsument samt skapa ökad transparens i produktionsledet med hjälp av sociala medier och andra kanaler? Hur kan lokala producenter konkurrera med kvalité istället för pris? Hur får vi konsumenterna att uppskatta mervärdena med småskalighet och lokalproducerat? Seminariet är en del i projektet ”Den transparenta bonden” inom vilket Nybrukarna undersöker t.ex. hur bönder kan använda den moderna tekniken till att skapa insyn och berätta om sin produktion.
Maja Söderberg & Jorge Zapico från Andelsjordbruket Nybrukarna i Tolg. Maja är även författare, debattör och föreläsare på temat ”hållbar mat”. Jorge är disputerad forskare inom hållbar utveckling.

 

Matlabbet – om att väcka barns nyfikenhet på mat och finna matglädje LOKAL: KARL BIRGER BLOMDAHL

Studier visar att den mat som barn exponeras för och som de är vana att äta ligger till grund för framtida smakpreferens och tidigt etablerade matvanor behålls oftast även in i vuxen ålder. Därför är det särskilt viktigt att grundlägga hälsosamma matvanor tidigt.
Projektet Matlabbet har, med hjälp av barn, tagit fram inspiration och material till alla som vill jobba med mat som tema i sin verksamhet, för att locka fram nyfikenhet och matglädje!
Du kommer att serveras en massa kunskaper, inspiration och handfasta råd, tips och verktyg för hur du kan arbeta med mat som tema på din verksamhet och locka fram matglädjen! En föreläsning du helt enkelt inte vill missa!
Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland. Martina är utbildad kostekonom och folkhälsovetare har arbetat som matkonsult på Hushållningssällskapet sedan 2007. Hon är föreläsare, utbildare och projektledare inom mat och hälsa

 

Så jobbar Europas grönaste stad Växjö för att göra sina offentliga måltiderna grönare LOKAL: SKATTKAMMAREN

Växjö kommun arbetar för att ta sitt ansvar för att göra Växjös offentliga måltider grönare och mer klimatanpassade. Seminariet kommer beskriva hur vi arbetar i Växjö med att minska miljöpåverkan av de ca 22 000 portionerna som serveras dagligen till kommunens äldre, barn och elever.
Per Schöldberg kommunalråd, David Braic, upphandlingschef och Anneli Ekstedt verksamhetschef för måltidsorganisationen, Växjö kommun

 

Smiling – Från universitetsuppsats till internationellt bolag LOKAL: TRUMPETEN

Om resan från en kandidatuppsats om effektivisering av bistånd till att skapa hundratals arbetstillfällen där det behövs som mest och att vinna priser i en av Sveriges mest konservativa branscher.
2011 skrev Smilings Joakim och Oscar en uppsats i Gambia om effektivisering av bistånd, med sig hem hade de en affärsidé med fokus på hjärta och hållbar utveckling men samtidigt vara ett vinstdrivande bolag. 2013 introducerades Smilings schyssta cashewnötter på Pressbyrån. Sedan dess har produktportfolion växt från två till 22 produkter och säljs på landets samtliga kedjor. 2016 fick Smiling Livsmedelspriset, en av branschens finaste utmärkelser, för sitt disruptiva tillvägagångssätt som förändrat en bransch i grunden. Det här är en föreläsning om Smilingresan, att våga göra sin grej, kulturkrockar, magkänsla och att ha kul under tiden!
Joakim, Oscar, Linnea och Johan har alla studerat vid Linnéuniversitetet och har företagandet i blodet. Nu drömmer Smilings ägare och grundare om att vara med och utforma en branschstandard för nötindustrin. De har genom Smiling bevisat att det går att ursprungsmärka nötter, betala rättvisa priser och löner och ändå produktintroducera på alla landets största service- och dagligvaruhandelskedjor med priser i paritet med konkurrenternas. Var tionde sekund säljs en Smilingprodukt i Sverige. Det ska vara lätt att välja rätt!
Om idén till Smiling och resan från idé till vart vi är idag. Föreläsningen handlar mycket om vår grund i Fairtrade-tanken, men också om att våga utmana jättarna i livsmedelsbranschen, att våga starta företag och att bygga varumärke. / Arrangör: Växjö Fairtrade City

 

Mat och beredskap – INSTÄLLT

 


11.30-12.30

 

Matningsrobot? Nej äthjälpmedel och kvalitétsindex LOKAL: ANIARA

Robotarna kommer inte, de är redan här. Välfärdsteknik finns inom alla vårdens områden och genom måltidshjälpmedel, som Bestic, kan vårdtagare få tillbaka förlorad självständighet, värdighet och glädje vid måltiden. Vilka hinder möter företag inom välfärdsteknik i vården idag och vilka anpassningar kan behöva göras för att måltidens alla aspekter skall tillgodoses? Ett kvalitétsindex kan ge svar på de viktigaste frågorna, även frågor vi tidigare inte direkt förknippade med måltiden.
Linda Björk är Account manager på Camanio Care, som arbetar med robotik och välfärdsteknik inom måltid och aktivering. Hon har tidigare 25 års erfarenhet inom vårdsektorn och ett livslångt engagemang för medbestämmande och självständighet inom vård och omsorg.

 


 

ANMÄLAN

14.00-15.00

 

Landbaserad fiskodling – från cirkulära flöden och för att rädda haven / Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden (Agenda 2030) LOKAL: SKATTKAMMAREN

Landbaserad fiskodling – från cirkulära flöden och för att rädda haven Niklas Wennberg, Stadsjord
Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden Summering av vår Vinnova-förstudie med affärsmodeller för fiskodling Maria Unell, verksamhetsledare Refarm 2030

 

Framtidens mat – nya matvanor för en hållbar framtid (Agenda 2030) LOKAL: CHRISTINA NILSSON SALEN

Käka myror, plocka salladen från havet och smaska på möglig mat? Följ med på en resa mot en tallrik där hållbarhet, gastronomi, matturism och lokal småskalighet når nya höjder.
Johanna Stål, Chefredaktör och filosofisk visionär som tror på mänsklighetens möjligheter, Camino

 

Den offentliga måltidens möjligheter – INSTÄLLT

 

Future Kitchen – locka nyanlända till jobb inom storhushåll och restaurang LOKAL: OFELIA

Future Kitchen är ett pilotprojekt där nyanlända genom praktikplatser i offentliga kök, kombinerat med personligt handledarskap och språkträning får en möjlig väg in på svensk arbetsmarknad. Samtidigt får offentliga kök ett utbyte av ökad kunskap om att servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter. Projektet leds av Måltid Sverige i samverkan med Västra Götalandsregionen, Validering Väst, Arbetsförmedlingen och fem deltagande måltidsorganisationer i Västra Götaland.
Maria Helmersson är projektledare för Future Kitchen. Maria leder Måltid Sverige – en arena för offentliga måltider. Se www.maltidsverige.se

 

Matglädje ger livskvalitet LOKAL: ATELJÉN

En stor del av vår befolkning lider av dysfagi (tugg- och sväljsvårigheter) och/eller dålig aptit.
Lider man av dysfagi får man ofta mald eller mixad mat. Med denna typ av mat föreligger risk för felsväljning. Hur kan man lösa detta med aptitliga, trygga och välsmakande måltider?
Då dålig aptit föreligger finns risk för undernäring vilket leder till försämrad livskvalité, man blir trött och orkeslös. Då behövs ”krutpaket”. Hur många gånger om dagen behöver man äta och hur gör man ”krutpaket”?
Gunnel Stuhr Olsson Årets Werner 2016 och Head of Special Foods, Findus arbetar med dessa dolda målgrupper. Findus Special Foods arbetar med KraftTaget – Ett initiativ för rätt mat och näring.

 

Lokal mat som samhällsbyggare LOKAL: SPEGLARNAS SAL

Hur kan man organisera lokala utlämningsplatser för lokal mat?
Albin Ponnert berättar hur man gick från lokala tester i byn Röstånga sommaren 2016, till att utveckla att gränslöst digitalt verktyg för lokal organisering, med syfte att helt kapa avstånden och återskapa direktrelationer mellan småskaliga lokala producenter och slutkonsumenter.
Albin Ponnert är utbildad filmare, mediakonsiult och grundare av Bygdens Saluhall/Local Food Nodes.
Ligger även bakom Sveriges största instagramprojekt #enjoysweden, som blivit fotobok och vandringsutställning.

 

Titti Qvarnström om Malmö cooking LOKAL: KARL BIRGER BLOMDAHL

Stjärnkocken Titti Qvarnström berättar om sitt Malmö, staden som har tagit sig upp på den gastronomiska världskartan. Hon berättar om krafterna i den unga matstaden och ger exempel på hur man kan ta tillvara vilda örter i staden, svamplaboratorium, skånska vinodlare, dessertmästare, grönsaksodlare och marmeladkokare som tar hand om villaträdgårdarnas överblivna frukt m.m.
Titti Qvarnström, stjärnkock, årets kock i Skåneland 2016, den första nordiska kvinnan med en stjärna i Guide Michelin, deltagare i Kockarnas kamp på TV4 m.m. Tillsammans med Karin Ericson har hon skrivit kokboken Malmö Cooking med fotografier av Christoffer Lomfors.

 

Från mat till måltider – tjuvkika på Livsmedelsverkets kommande råd för äldreomsorgen LOKAL: ANIARA

Här har du chansen att ta del av det pågående arbetet med att revidera råden för äldreomsorgens måltider, ge input och synpunkter på remissversionen direkt till de som håller i trådarna på Livsmedelsverket. Målet är att de uppdaterade råden som lanseras runt årsskiftet ska bidra till att sätta fart på en positiv utveckling av måltiderna inom äldreomsorgen Det behövs – inte minst därför att vi vet att en oacceptabelt hög andel av de äldre både på särskilda boenden och ordinärt boende lider av eller är i riskzonen för undernäring.
Eva Sundberg, kostekonom och Anna-Karin Quetel, nutrionist, Livsmedelsverket
Arbetar med Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. På många håll och på olika sätt bidrar de till att driva utvecklingen framåt av landets offentliga måltider.

 


 

ANMÄLAN

15.30-16.30

 

Hur hänger klimat, vatten och livsmedel ihop? (Agenda 2030) LOKAL: ATELJÉN

Vatten är människans viktigaste livsmedel och en förutsättning för såväl liv, produktion av övriga livsmedel som välfärd. Den vanligaste klimatindikatorn är luftens medeltemperatur, men förändringar i nederbörd, vattendrag och grundvatten förändras både snabbare och mer lokalt. Våra livsmedel transporteras från när och fjärran och detta påverkar såväl kvalitet som dess klimatpåverkan. Förändringar gör att bördig jordbruksmark kan drabbas av torka, översvämningar, insektsangrepp och missväxt vilket i sin tur skapar folkförflyttningar och geopolitiska spänningar. Vad kan vi förvänta oss, vad kan vi förebygga och vad tvingas vi anpassa oss? Martin ger en överblick och scenarier.
Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert

 

Nudging för hållbara val – allt som behövs är en knuff? (Agenda 2030) LOKAL: CHRISTINA NILSSON SALEN

Vad triggar beteendeförändringar hos individen och i samhället i stort? I denna tankeväckande och överraskande föreläsning får du exempel på hur ”vi anpassar våra attityder för att slippa förändra vårt beteende” och varför ”det betyder mer vad grannarna gör än vad forskarna säger”. Men framförallt lär dig det mer om ”nudging” – en serie verktyg för att göra det hållbara valet till det självklara och enkla valet, och hur långt dessa räcker för att skapa de förändringar som krävs.
Johanna Stål, Chefredaktör och filosofisk visionär som tror på mänsklighetens möjligheter, Camino

 

OAS – integration och stadsodling (Agenda 2030) LOKAL: SPEGLARNAS SAL

Detta projekt handlar om hur man effektivare och billigare kan integrera nya svenskar och/eller långtidsarbetslösa. I OAS-projektet gör man det genom att odla i särskilt iordningsställda områden för boende i en egen ekonomi.
Håkan Sandin, verksamhetsledare, SSEC

 

Maten från betesmarkerna (Agenda 2030) LOKAL: SKATTKAMMAREN

Lönsamma och uthålliga lantbruksföretag med betesdrift i naturbetesmarker är en förutsättning för miljömålet ett rikt odlingslandskap. Vilket i sin tur har stor betydelse för biologisk mångfald, ekosystemtjänster, arbetstillfällen, bra boendemiljö, landsbygdsutveckling, kulturvärden, turism, friluftsliv, kultur och framför allt produktion av livsmedel. En viktig nyckel till en ökad lokal, regional och Svensk matproduktion finns i väl betade naturbetesmarker och ett levande odlingslandskap.
Christel Cederberg, biträdande professor vid avdelningen Fysisk Resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Forskar i markanvändning och miljö inom mat- och bioenergiproduktion / Arrangör: Länsstyrelsen Kronoberg

 

Fredagsmys – om mat och kompetens i förslaget till en kvalitetsplan för äldreomsorgen LOKAL: KARL BIRGER BLOMDAHL

Regeringen tillsatte den 25 juni 2015 en särskild utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Den 31 mars 2017 lämnande utredaren, Susanne Rolfner Suvanto, över sitt betänkande ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer” (SOU 2017:21) till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Utredningens uppdrag har varit att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen Vid dagens seminarium får vi en inblick specifikt i området mat och kompetens i kvalitetsplanen.
Sven Erik Wånell, sekreterare i utredningen och f.d. chef Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum / Arrangör: Växjö kommun

 

Slutpitchar av affärsidéer Vischan 2030 – ett hack för maten och landsbygden (15.30-17.00) LOKAL: OFELIA

Kom, lyssna och rösta på affärsidéen du tror mest på!
Vischan 2030 är ett 48 timmar Hack för maten och landsbygden där kreativa nytänkare och entreprenörer från hela världen tävlar om att utveckla deras affärsidéer tillsammans med erfarna affärsutvecklare i en säregen lantlig miljö. Till tävlingen har fyra olika lokala aktörer valts ut med utmaningar som rör mat och landsbygdsutveckling i Kronobergs län. Syftet är att hjälpa deltagarna att utveckla en produkt eller service som kan innebära verklig skillnad på globala problem genom att handla lokalt. Under detta seminarietillfälle får du den viktiga uppgiften att lyssna och rösta fram den idé du tror bäst kan bidra till ett hållbart matsystem och landsbygd för Kronoberg och Sverige. Krinova Inkubator och Science Park finns även på plats för att berätta hur du kan delta i vårens nästkommande Food hackathon.
Victoria Bengtsson och Jonathan Naraine, Miljö Linné.
Elin Carleke och Hannes Van Lunteren, Krinova Inkubator och Science Park

 

Har ditt barn ätsvårigheter? LOKAL: ANIARA

”Mitt namn är Björn Cronzell. Jag är Kreativ Chef och innovatör samt medgrundare till Poow Applications AB. Ett företag som kommer specialisera sig på appar till barn med olika vardagsproblem. Vår första app heter POOW The Food Hero, och riktar sig till barn med ätsvårigheter.
Min passion ligger i att hjälpa barn med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Men jag gör ingen skillnad på barn och barn. Kan jag hjälpa och förbättra vardagen för familjer är jag glad och tacksam!
Min son Jonathan fick vid 2,5 års ålder diagnosen Autism. Förutom hans stora vardagliga problem, hade han även svårt med mat och att äta. Vi jobbade hårt för att förmå honom till att få i sig en balanserad måltid.
Logopeder och dietister försökte, och massa olika böcker med bra tips införskaffades. I ett år åt Jonathan bara pannkakor med sylt, skorpor och vatten.
En dag kom jag på att Jonathan svarade bra på ”Storytelling” Och det var där det hela började. Iden som sen blev till App. Nu är den lanserad och jag kommer till er för att berätta om denna resa.”
– Om POOW Applications och vem vi samarbetar med
– Om hur appen ”POOW The Food Hero” kom till, tillsammans med föreläsarens autistiske son
– Lite statistik om problemet ”ätsvårigheter”
– Att kunna hjälpa ditt barn i trygg miljö
– Om hur appen fungerar
– Framtida projekt, exempelvis nästa app om barn som äter för mycket
Björn Cronzell, grundare av POOW Applications

 

 


 

ANMÄLAN

 

Seminarium på Kulturparken Småland, Smålands museum

14.00-15.00

 

Dryckesglasets historia LOKAL: KULTURPARKEN SMÅLAND, SMÅLANDS MUSEUM

Glaset har genom historien formats för att framhäva dryckens smak, men dryckesglaset är också signalerat sociala koder och status. Glasantikvarie Björn Arfvidsson berättar om det munblåsta dryckesglasets historia från 200-talet fram till idag.
Björn Arfvidsson, glasantikvarie, Kulturparken Småland

 


 

Seminarieprogram

Lördag 9 september

Tareq Taylor kommer till MAT2018 i Växjö

Tareq Taylor, kritikerrosad gourmetkrögare och uppskattad tevekock kommer till MAT2018 i september. Han kommer bland annat att laga mat i det populära Matsvinnköket.
– Tareq Taylor har ett stort engagemang i ekologisk, hållbar och närodlad mat, och det är därför extra roligt att han besöker MAT2018, säger projektledare Calle Sand.

Växjö i europeiskt nätverk för ekologisk mat

Växjö kommun är en av sju städer och kommuner som nu grundar nätverket Organic Cities Network Europe. De andra är Paris i Frankrike, Wien i Österrike, Nürnberg i Tyskland, Corrence i Frankrike, Porec i Kroatien och Seeham i Österrike, samt organisationen Città del bio i Italien.

Hem
x