Många intresserade av att odla fisk på land

Intresset från lantbrukarna var stort när bland andra Refarm och LRF Sydost ordnade en konferens om framtidens odling av fisk på land i ladugårdar och i bostadshus.

– Det här är en nödvändig utveckling, hävdade både bostadsminister Peter Eriksson (MP) och förre jordbruksministern Eskil Erlandsson (C).

Konferensen ägde rum på Engaholms gård utanför Alvesta, där ägaren Anders Koskull är intresserad av att starta en fiskodling i en av gårdens lador. 80 personer hade hörsammat inbjudan och många av lantbrukarna hade konkreta frågor om hur det går till att komma igång med att förse Sverige med stora mängder lokalt uppfödd fisk och samtidigt skapa nya arbetstillfällen på landsbygden.

De två deltagande ministrarna var mycket entusiastiska.

– När vi ser hur öknar breder ut sig i världen med nya väderfenomen som extrem torka på nya ställen är det uppenbart att denna utveckling är nödvändig för att förse oss med mat, sa Eskil Erlandsson.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson höll helt med:

– Det här är ett effektivt och hållbart sätt att odla både fisk och grönsaker. Istället för att importera mat från andra delar av världen skapat det här god och nyttig mat och dessutom jobb på landsbygden.

Han avslutade också konferensen med att lova att han ska arbeta för att Refarm ska bli ett nationellt centrum för att utveckla nya idéer för svensk odling både på landet och i staden.