Besökarna mycket nöjda med MAT2017 

På frågan om vad besökarna tycker om MAT i sin helhet ges snittbetyget 9 av 10 möjliga. 90 procent av de som svarat ger MAT 8 eller högre i betyg.Mat 2017 121_nyhetsbrev

Detta visar en undersökning som Research One har gjort genom att intervjua ett par hundra slumpmässigt utvalda som besökte mattältet på Stortorget.

Återkommande besökare på MAT är väldigt vanligt. 87 procent av respondenterna har besökt MAT tidigare och 2 av 3 har dessutom besökt MAT flera gånger tidigare.
De flesta är mycket nöjda med utbudet och tycker att MAT är bra för Växjö. Vissa svarar dock att de tycker det är för trångt i tältet och önskar mer eller mindre av vissa produkter i utbudet.

Ta del av hela rapporten här!

 

 

Hem
x