Agenda 2030 – från globalt till lokalt

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. De globala målen syftar till att nå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt logo_globala_malen-300x300säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Den 7-8 september 2017 genomförs en nationell konferens om Agenda 2030 i Växjö. Fredagen 8 september ligger fokus på Agenda 2030:s nära koppling till livsmedel och vatten och seminariepassen är även en del av MAT2017:s seminarieprogram. En hållbar livsmedelsförsörjning och resurshållning med vatten på global och lokal nivå är nyckeln till att nå flera av FN:s hållbarhetsmål och detta går hand i hand med syftet för MAT.


Länk till program och anmälan till hela konferensen Agenda 2030 – från globalt till lokalt

Om admin-black

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.