Praktisk information till utställare på matmarknaden

Matmarknad Stortorget MAT2018

Information till medverkande matproducenter (vänligen läs hela dokumentet, i slutet finns även länkar till viktiga dokument)

Plats

Matmarknaden genomförs på Växjö Stortorg i ett evenemangstält som täcker stor del av torget. Tältet är på 2400 kvadratmeter. (samma tält som de senaste åren)

Stortorget än en av två arenor i centrum som MAT2018 genomförs på. Den andra arenan är Konserthuset/Konserthusparken. Utöver detta så sker olika aktiviteter på en del andra platser i centrum.

Under MAT genomförs ca 60-65 seminarier och konferenser med ca 2200 seminariebesök.

På enbart Stortorget medverkar ca 100 enskilda företag och organisationer, vilket är ungefär samma som de senaste åren och motsvarar maxkapaciteten på torget med tältet och kringlogistik. Planlösningen på Stortorget och i tältet är i princip identisk med förra året.

I tältet finns en restaurang som drivs av Ryssbygymnasiet,

Öppettider: (gäller hela MAT)

Fredagen 7/9 kl 11-18  samt Lördagen 8/9 kl 10-16.

Försäljning:

Vi vill påminna Er att ni i huvudsak ska sälja och marknadsföra de produkter som ni själva producerar, vilket är hela grundidén med marknaden. En del av har anmält att ni har kompletterande produkter som vi antingen har godkänt alternativt inte har godkänt för att det inte ska blir en överrepresentation. Har ni tänkt att ta med andra produkter och inte meddelat oss och fått dessa godkända, vill vi att ni gör det omgående. (maila till calle@matsmaland.se)

Nytt för i år är att vi har en person på plats, Ingela Svanström, som kontrollerar alla utställares produkter så de överensstämmer med de uppgifter vi har. Syftet med detta är att kvalitetssäkra MAT. Om icke godkända produkter finns med kommer vi be vederbörande att plocka bort dem.

För Er som inte tidigare medverkat vill vi påminna Er att inte underskatta försäljningen, dvs åtgången av varor. Det misstaget har nästan alla gjort vid sin första medverkan på MAT.

Vi förutsätter att ni säljer de egenproducerade varor som ni uppgivit vid anmälan, och att fokuset ska vara på matvaror. Om det är första gången ni medverkar på marknaden så uppmanar vi Er att ta kontakt med någon annan utställare för att få lite tips.

Miljömärkt event:

MAT2018 Stortorget är ett certifierat miljömärkt event av Håll Sverige Rent. Detta innebär även en del ansvar för Er som utställare då det precis som tidigare innebär att varje utställare är ansvarig för sitt avfall, att det sorteras korrekt, och även att hålla rent i och framför sin monter. På plats finns det värdar från Växjö kommuns renhållning som är behjälpliga att svara på frågor hur avfallet ska sorteras och i fall ni behöver särskilda matavfallspåsar.

Vi uppmanar alla att försöka minska på plastanvändningen och att undvika kundkassar av plast.

Precis som förra året kommer det finnas en sorteringsstation utanför tältet där ni ska lämna avfallet. Dessutom innebär det att ingen mat baserad på RÖDLISTADE arter får säljas. Längst ner på denna sida finns en länk till ett dokument med all viktig information när det gäller avfallshantering. Läs detta!

Er placering:

Vi arbetar förnärvarande hårt med att få in alla monternummer på webben men ligger lite efter med det arbetet. Längst ner på denna sida finns det dock en länk till utställarlista med monternummer samt ritning med alla montrar och nummer.

Monterns utformning:

Bakom alla vanliga försäljningsplatser (med få undantag) kommer det finnas ett ”smålandsstaket”, dvs ett traditionellt gärdsgårdstaket som är ca 1,3m högt. Merparten av försäljningsplatserna står ju rygg mot rygg mot en annan försäljare, och detta staket är det enda som skiljer Er från varandra. Avsikten är att man ska kunna se ”genom” hela marknaden.

I överkant på detta staket kommer en skylt med ert ”Skyltnamn” textat och utan logotype, att spännas upp. Skylten är ca 70*40cm med ca 5 cm hög text. Texten innehåller alltså enbart företagsnamnet och inga kontaktuppgifter. Vi ber Er därför att ta med gott om informationsmaterial, visitkort etc som ni kan ha på Er försäljningsplats och dela ut till besökare som vill kunna komma i kontakt med Er efter marknaden.

Vill ni använda egna skyltar och tex roll-ups så är det fritt fram, vi vill dock be Er tänka på att baksidan av Er skylt eller rollup blir front hos Er granne bakom Er. Visa hänsyn, och se till att med något tyg se till att Er skyltning blir shysst mot utställaren bakom Er.

Viktigt när det gäller egen skyltning:

Av säkerhetsskäl får ingen skyltning vara högre än smålandsstaketen, dvs ca 1,3 meter. Vi kommer vara benhårda på detta!

Försäljningsborden är inte klädda på ovansidan, vi ber Er därför att ta med egen duk att lägga på borden, som passar Era produkter.  Framkanten av borden är inklädd med säckväv.

Det finns ingen avgränsning i sidled till er granne/grannar.

Alla platser är ca 2 meter djupa. En monterplats är ca 3 meter lång, en dubbelmonterplats ca 6 meter lång.  Några få monterplatser är något kortare, dessa är i gengäld placerade i hörnor mot mittengången.

Öppningar finns i bordsraden för eventuell kylutrustning. Har ni med egen utrustning som står i fronten, så har vi lämnat öppning enligt de mått ni angivet för oss. Några av Er har inte inkommit med dessa mått, och kommer få ett separat mail från angående detta.

MAT2018 tillhandahåller inga andra bord eller utrustning, har ni behov av bord bakom Er (trångt….tänk på att montern är ca 2m djup inkl bordet i framkant) så måste ni ordna med detta själva.

Elström:

Elström 8A enfas ingår i hyran av varje monterplats, dock så drar vi inte fram denna ström om vi inte har fått information från Er att det verkligen behövs. Ni som har hyrt eller har egen kylutrustning eller annan utrustning förstår vi ju uppenbart att det behövs ström till, så där drar vi fram. Behöver ni ström till kassaregister och inte redan har meddelat oss detta så vill vi veta det omgående. Vi har noterat att några av Er förefaller ha utrustning som effektmässigt överstiger 8A, vi ber att verkligen kolla så ni klarar på den ström som finns. Det finns ingen garanti för att elektriker på plats kan lösa mer ström. Eventuella specialbehov av ström kan i enstaka fall lösas, kontakta oss så kollar vi med elektrikerna.

Handhygien & Tillstånd

Vid personaltoaletter kommer det finnas tvättmöjlighet med varmvatten. I övrigt rekommenderar vi att ni ombesörjer egen handhygien vid Er försäljningsplats. (handskar, handsprit etc) Det är även nödvändigt att ni har kopior på tillståndshandlingar från Er hemkommun tillgängliga för ev inspektion av miljökontoret. Vidare vill vi att ni läser dokumentet ”Infoblad tillfällig mathantering” som det finns länk till längst ner på denna sida.

Personaltoalett:

Finns utanför tältet, i den sydvästra delen av torget. Vi har fått klagomål på att toaletterna är höga att sitta på och vi har tagit upp det med kommunen som äger dem, tyvärr finns det inget att göra åt saken av konstruktionskäl.

Utställarservice:

Där finns även ett litet tält som är till för utställare där man kan sitta och fika eller vila en stund.  Tältet ligger bredvid personaltoaletterna. Även här finns det möjlighet till att diska och tvätta händer med varmvatten.

Nattbevakning Torsdag-Lördag:

Nytt för i år är att tältet är bevakat redan från Torsdag kväll.

Efter stängningsdags kommer tältet att slutas till i möjligaste mån. Vi har nattvakter som har till uppgift att hålla koll på tältet under natten. Dessa vakter har dock ingen möjlighet att bevaka respektive utställares försäljningsplats, utan får fokusera på övergripande bevakning. Det är därför viktigt att ni inte lämnar saker över natten som är värdefulla, eller lätta att bära med sig. Att lämna kvar produkter och saker över natten är på var och ens egna ansvar.

Kyllager:

I det sydöstra hörnet av torget kommer vi att ha två stycken kyllastbilar som bemannas av personal från MAT2018.

Dessa är primärt till för lagerhållning av varor från Er som redan meddelat detta behov till oss. Det kan finnas plats för fler, men det vet vi inte innan de som bokat plats lastat in sina varor.

Om inte utrymmet räcker, blir vi tvungna att prioritera till fördel för de som har längst reseavstånd eller känsligaste varorna.

Alla måste hjälpas åt att samsas om det utrymme som finns.

Beroende på mängd vara som ni ska in i kyllager med avgör vi på plats om det är lättast att flytta dessa med säckkärra, eller om ni får köra fram till lastbilarna och lasta av.

Inflyttning:

Vi vill göra Er uppmärksamma på att det i år är fullt av vägarbeten och därmed stängda gator i Växjö centrum. Dessutom är det trångt på Stortorget, var ute i god tid!

Av säkerhetskäl kommer vissa gator i Växjö vara nedstrypta för att sänka hastigheter, vilken kan innebära risk för köbildning.

Infart med fordon på torget endast kan ske från nord-östra hörnan av torget. (se översiktsritning) samt att vi enkelriktar trafiken på torget.

Tänk på att det många transporter som ska in, så det gäller att lasta av snabbt för att därefter flytta fordonet till en allmän parkering. Av säkerhetsskäl får inga fordon lämnas med nycklar i tändningslåset ens vid inlast etc, inte ens för en minut. Polisen utfärdar på plats böter på 2000kr om de upptäcker detta. Vi ber alla att tänka på detta.

Det är inte fel att ha med sig en säckkärra för att snabbare och enklare kunna lasta av.

Inflyttning, tider:

Vi öppnar för inflyttning redan på torsdagen mellan kl 16-19. Vi vill att alla som har möjlighet utnyttjar detta, och i synnerhet om ni har egna kyldiskar och pallgods. Skälet till detta är att trafiksituationen i stan inte längre medger inlast enbart på fredagsmorgonen. Vi förstår att detta inte är möjligt för en del av Er som kommer längre ifrån. För Er som inte redan meddelat oss vilken dag ni tänker lasta in, vänligen gör det omgående. Utöver inflyttning på torsdagen går det även att flytta in mellan 08-10 på fredagen.

Marknaden öppnar vid klockan 11.00 och innan dess ska allt vara klart, städat och snyggt, och en brandbesiktning ska genomföras.

Parkering:

För parkering av fordon hänvisar vi till allmänna avgiftsbelagda parkeringsplatser som tex Norrtull. Just Norrtull är att rekommendera. Tänk på att det kan ta tid att hitta parkering och att det kan vara brist på lediga platser, i synnerhet på lördagen.

För mer information om parkering i Växjö, se http://vaxjocity.se/parkering-och-service/

Parkering av kylbilar eller liknande:

För de flesta av Er som anmält behov att kunna parkera kylbil eller liknande kommer vi lösa detta genom särskilda parkeringsplatser bredvid torget, och i vissa fall 200m längre bort.  Ett begränsat antal av dessa kan vi förse med enfas ström (240V). För de av Er som vi har reserverat sådan plats till kommer få en bekräftelse på mail om detta. Dessa plaster behöver särskilt parkeringstillstånd, så det är viktigt att ni föranmäler behov och även meddelar oss registreringsnummer.

Det är mycket viktigt att ni har med Er ca 30 meter förlängningskabel.

Lördagen:

På lördagen är marknaden öppen mellan kl 10.00-16.00

Utflyttning:

Efter marknadens stängning är det utflyttning, och det är viktigt att var och en städar upp efter sig. Alla utställare ska vara utflyttade från tältet, städat efter sig och lämnat avfallet vid sorteringsstationen 17.00. Vid eventuellt efterlämnat skräp debiterar vi 2000kr i städkostnad.

Klädsel/Övrigt:

Tänk på att ni är ambassadörer för Er egna verksamhet. Vi måste gemensamt hjälpas åt att för att få hela arrangemanget så snyggt som möjligt.

Som vid alla stora projekt likt MAT2018 kommer saker och ting initialt på plats vara rörigt, eftersom det är så många människor inblandade i olika led. Vi arbetar dock enligt tesen att med gott humör och god hänsyn mellan alla så gör vi tillsammans detta till en bra matmarknad, precis som under tidigare år.

Om ni har några frågor så kontakta någon av oss, helst via e-post, eftersom vi kan vara svåra att nå via telefon.

calle@krulligahasten.se, 0706-711012 (innan evenemanget)

peter.johansson@vaxjo.se, 0470-41621 (från torsdag 6 september)

 

Om vi inte hörs innan, så syns vi på plats

Med Vänlig Hälsning

Calle Sand & Peter Johansson

Länk till utställarlista

Länk till Ritning över tält

Länk till ritning över hela Torget

Länk till Livsmedelsregler/Ambulerande Verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

Hem
x