Kontakt

Kontaktpersoner för MAT.

Huvudprojektledare:
Calle Sand, , 0706-711012

Media/Marknadsföring:
Tina Erlandsson, , 0733-687161

Projektledning Seminarier:
Erika Lagergren, , 0767-20 77 53

 

 

Post & besöksadress

Växjö & Co AB,
Kungsgatan 6B, 352 33 Växjö

Hem
x