Kontakt

Kontaktpersoner för MAT.

Huvudprojektledare:
Calle Sand, , 0706-711012

Media/Marknadsföring:
Denis Hodzic, , 0733-687161

Projektledning Seminarier:
Karin Malm, , 0470 73 32 75

 

 

Post & besöksadress

Växjö & Co AB,
Kungsgatan 6B, 352 33 Växjö

Hem
x