Livsmedelsberedskap

Vem bär ansvaret för livsmedelsberedskapen? Sveriges starka livsmedelsberedskap med depåer över hela landet har monterats ner, men under Coronakrisen har frågan om självförsörjningsgraden på nytt aktualiserats. Seminariet belyser frågan såväl historiskt som praktiskt, i form av Byggnadsantikvarie Samuel Palmblad från Kulturparken Småland som ger det historiska perspektivet. Lantbrukaren och LRF-ledamot Mikaela Johnsson som resonerar kring lantbrukets roll i krisberedskap och Max Hector, Beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Kronoberg som lyfter vikten av samverkan mellan företag och stat för Sveriges krisberedskap.

Se avsnittet här.

Tidigare föreläsningar och kommande program