Konferens om cirkulär livsmedelsproduktion, konsumtion och landsbygdsutveckling

Efterfrågan på fisk och grönt ökar kraftigt. Idag importerar Sverige 70-80 procent av all fisk, grönsaker och frukt som vi äter. Odling av fisk och grönt har en viktig roll att spela för framtidens matförsörjning. Men hur skall vi odla så att det blir ännu mer hållbart och proteineffektivt? Under MAT2019 anordnar Refarm Linné även i år tre olika spännande studiebesök samt Fiskmiddag på PM & Vänner. 

Det växer fram ett cirkulärt hållbart livsmedelssystem som odlar fisk och grönt i ”hus” och tar tillvara restflöden, samtidigt som marknaden för detta ökar exponentiellt. De senaste 4 åren har det tillkommit anläggningar i mer än 15 län. På många platser är nya anläggningar på gång. Denna nya näring växer fram såväl i gamla tomma hus som i nya anläggningar kombinerade med bostäder och som besöksanläggningar. Den kan skapa 10 000-tals nya jobb och erbjuder lokalt producerad mat över hela landet. Samtidigt minskar sårbarheten och ett ”starkt matförsvar” växer fram.

Torsdag 12 september:
Fiskmiddag på PM & Vänner. Fjolårets succé utvecklas med variationer på tre olika landodlade fiskar med traktens ekogrönsaker. Förköp finns här.

Fredag 13 september:
Välj ett av tre studiebesök på anläggningar i södra Sverige (Gårdsfisk, Ödevata fiskecamp eller Artic Roe of Scandinavia)

Program och mer information presenteras här (pdf). Anmälan till konferensen via länken. Vid frågor kontakta Gösta Skoglund